Теоретико-методологічні засади використання кримінального аналізу оперативними підрозділами правоохоронних органів України

Автор(и)

  • В.В. Моца ад’юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності, Львівський державний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0011-2080

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.53

Ключові слова:

модель поліцейської діяльності, керованої розвідувальною аналітикою, кримінальний аналіз, кримінальний розвідувальний аналіз, кримінальна розвідка, оперативні підрозділи

Анотація

У статті досліджуються поняття, зміст та сутність поліцейської діяльності, керованої розвідувальною аналітикою. Відзначається складність перекладу терміну «intelligence» та різні позиції науковців з приводу перекладу пов’язаного з ним терміну «ILP» (Intelligence-Led Policing). Окреслюється роль кримінального аналізу, доповненого кримінальною розвідкою, у протидії злочинності. Визначаються особливості взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів з підрозділами кримінального аналізу, які зумовлені в першу чергу тим, що оперативно-розшукова діяльність є в більшості випадків негласною. Також підкреслюється, що співпраця між вказаними підрозділами відбувається здебільшого в рамках кримінального розвідувального аналізу.

В ILP-моделі саме оперативно-аналітична інформація є підставою для проведення операцій чи розслідувань, а не навпаки. В зазначеній моделі поліцейської діяльності продукти кримінального аналізу слугують для визначення стратегічних та оперативних цілей в протидії злочинності. Це, в свою чергу, веде до ефективнішого розподілу ресурсів правоохоронних органів. Використання кримінального аналізу в організації діяльності поліції сприяє збільшенню проактивного компоненту, заснованого на висновках про аналіз тенденцій та закономірностей, які ідентифікуються в злочинному середовищі. При такому підході вдається вжити вчасних та дієвих заходів для припинення злочинних проявів або суттєво пом’якшити їх наслідки. Кримінальний аналіз спрямований на підтримку ефективної правозастосовчої діяльності. Результати кримінального аналізу формують підґрунтя для організації діяльності поліції, керованої розвідувальною аналітикою. Тобто, продукти кримінального аналізу слугують основою побудови організації діяльності поліції за новою філософією – переходу від реактивних методів діяльності поліції – реакції на кримінальну подію, до проактивних – коли діяльність поліції керується висновками про аналіз закономірностей і тенденцій, які ідентифікуються у кримінальному середовищі. Такий підхід дозволяє вжити своєчасних і дієвих заходів щодо проблеми чи ситуації з наміром усунути або пом’якшити її наслідки.

Взаємодія співробітників оперативних підрозділів та кримінальних аналітиків має певні особливості та відбувається здебільшого в рамках кримінального розвідувального аналізу. Важливим аспектом у ефективній співпраці оперативних працівників та кримінальних аналітиків є запровадження спеціалізації за окремими напрямками роботи.

Посилання

Користін О. Є. Сучасні моделі правоохоронної діяльності. Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 30 лист. 2017 р.) /Нац. Акад. внутр. справ. Київ, 2017.С.65-66.

Руководство ОБСЕ по полицейской деятельности на основе оперативных данных и информации. Серия публикаций ДТНУ/ОСВПД, издание 13. Вена, 2017. 104 с. URL:https://www.osce.org/files/f/documents/a/9/357211.pdf (дата звернення: 18.06.2022).

Carter J. G., Phillips S. W., Gayadeen S. M. Implementing Intelligence-Led Policing: An Application of Loose-Coupling Theory. Journal of Criminal Justice. 2014. № 42. Р. 433–442.

Мовчан А.В. Актуальні проблеми впровадження в органах національної поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою / Мовчан Анатолій Васильович // Соціально-правові студії. 2018. Випуск 1. С. 17-22.

Користін О. Є., Пефтієв Д. О., Некрасов В. А. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою/ILP : навчальний посібник / за заг. ред. М.Г. Вербенського. Київ, 2019. 120 с.

International Association of Crime Analysts. (2014). Definition and types of crime analysis [White Paper 2014-02]. Overland Park, KS: Author. URL: https://iaca.net/wp-content/uploads/2017/07/2-iacawp_2014_02_definition_types_crime_analysis.pdf (дата звернення: 22.10.2021)

Ratcliffe J.H. (2014) Intelligence-Led Policing. In: Bruinsma G., Weisburd D. (eds) Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Springer, New York, NY. P.2573-2581.URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_270 (date of access: 20.06.2022).

Мельник В., Некрасов В. Фінансова безпека. Коли твій ворог – багатший за транснаціональні корпорації. URL: https://blogs.korrespondent.net/blog/business/3946330/ (дата звернення: 09.06.2022).

Стратегія розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 1023-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 18.06.2022).

Благута Р.І., Мовчан А.В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 256 c.

Шинкаренко І.Р. Проблеми запровадження кримінального аналізу в діяльність підрозділів кримінальної поліції: теоретико-історичне підгрунтя // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С.233-242.

Про затвердження Положення про Департамент кримінального аналізу Національної поліції України: наказ Національної поліції України від 29.12.2019 № 1354. URL: https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/departament-kriminalnogo-analizu.html (дата звернення: 09.06.2022).

Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28 січня 2021 року

№ 1150-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text (дата звернення: 09.06.2022).

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text (дата звернення: 09.06.2022).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року

№ 4651-VI. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 09.06.2022).

Грібов М.Л., Черняк А.М. Оперативні підрозділи правоохоронних органів України як суб’єкти протидії злочинності. // Вісник кримінального судочинства. 2018. № 4. С.8-17.

Бодня Т. Начальник Департаменту кримінального аналізу Нацполіції Роман Білоус: "Системи "Безпечного міста" дають нам змогу розкривати злочини за "гарячими слідами". URL: https://censor.net/ru/resonance/3251574/nachalnik_departamentu_krimnalnogo_analzu_natspolts_roman_blous_sistemi_bezpechnogo_msta_dayut_nam_zmogu (дата звернення: 11.10.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність