Експертне забезпечення визначення розміру шкоди та збитків від пошкодження і руйнування будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії РФ

Автор(и)

  • М.А. Грига кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4561-712X
  • А.А. Вознюк доктор юридичних наук, професор, завідувач наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3352-5626

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.51

Ключові слова:

судова експертиза, спеціальні знання, розслідування злочинів, воєнні злочини, комплексне експертне дослідження, будівельно-технічна експертиза, оціночно-будівельна експертиза, дорожньо-технічна експертиза, товарознавча експертиза

Анотація

У статті на основі вивчення експертної практики та наукових джерел визначено перелік та досліджено окремі особливості проведення судових експертиз, які призначаються для визначення розміру шкоди та збитків від пошкодження і руйнування житлових, нежитлових будівель та інфраструктури внаслідок збройної агресії РФ. Встановлено, що найчастіше з цією метою призначаються будівельно-технічна, оціночно-будівельна, дорожньо-технічна, товарознавча експертизи. Визначено, які питання вирішуються під час проведення цих досліджень, а також перелік матеріалів, які необхідно надати експерту для їх проведення. Обґрунтовано висновок про те, що проведення згаданих експертиз у комплексі з іншими видами експертних досліджень підвищує їх доказове значення, що зумовлено необхідністю встановлення, крім суми матеріальних збитків, причинно-наслідкового зв’язку між пошкодженнями (руйнуваннями) досліджуваних об’єктів та військовими діями країни-агресора. Так, будівельно-технічну експертизу доцільно проводити в комплексі з вибухотехнічною для визначення виду боєприпасів, якими пошкоджено (знищено) будівлю. Акцентовано на особливостях проведення визначених експертиз, що зумовлені потребами та умовами воєнного часу. Констатовано, що крім зазначених, для визначення розміру шкоди та збитків від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та об’єктів інфраструктури може бути призначено також проведення інженерно-екологічної, економічної, експертизи відеозапису та інших видів експертних досліджень. Зроблено висновок про те, що експертний супровід визначення розміру шкоди та збитків від пошкодження і руйнування будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії РФ є важливим елементом реалізації механізмів відшкодування понесених втрат, у тому числі за рахунок країни-агресора.

Посилання

Малолєткова О. росія заплатить за скоєне. Урядовий кур’єр. URL : https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rosiya-zaplatit-za-skoyene/

Коломійцев О. В., Нікітюк В. Г., Герман О. М. Особливості криміналістичних досліджень пошкоджень житлових будівель та об’єктів інфраструктури при розслідуванні воєнних злочинів. Проблематика документального оформлення, визначення шкоди та відшкодування збитків, завданих Україні та її громадянам внаслідок збройної агресії Російської Федерації : тези наук.- практ. конф. (м. Харків, 22 червня 2022 р.). Харків : НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2022. С. 72–76.

Визначення розміру шкоди та збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок збройної агресії російської федерації. Націоальний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». URL: https://www.hniise.gov.ua/14927-vstanovlennya-rozmru-zbitkv-sprichinenix-rosiskoyu-agresyu.html

Дудник Т. Г., Савельєв Д. Ю. Проблемні питання при проведенні розрахунків збитків зруйнованого або пошкодженого майна сільськогосподарських підприємств, зокрема зерносховищ (силосів), внаслідок збройної агресії російської федерації. Проблематика документального оформлення, визначення шкоди та відшкодування збитків, завданих Україні та її громадянам внаслідок збройної агресії Російської Федерації : тези наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 червня 2022 р.). Харків : НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2022. С. 161–165.

Білоус В. В. Актуальні криміналістичні рекомендації із застосування технічних засобів для фіксування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Проблематика документального оформлення, визначення шкоди та відшкодування збитків, завданих Україні та її громадянам внаслідок збройної агресії Російської Федерації : тези наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 червня 2022 р.). Харків : НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2022. С. 47–54.

Грига М. А. Експертні дослідження, актуальні в умовах воєнного стану. Проблеми кваліфікації та розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 26 трав. 2022 р., НАВС). Київ: НАВС, 2022. С. 58–62.

Запотоцький А. Особливості призначення судових експертиз під час установлення обставин, які мають значення в процесі розслідування злочинів у сфері будівництва. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 173–177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_6_40

Чечіль Ю. О., Булгакова С. А., Тальянчук І. С. Оcобливості застосування принципів і методів визначення вартості майна в умовах ретроспективи (на прикладі проведення судової оціночно-будівельної експертизи). Криміналістичний вісник. 2017. № 1 (27). C. 79–84.

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5 (зі змінами та допов.). URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/z0705-98.

Ольхов В. С., Хоробрих П. М., Пасашков О. О. Проблемні питання при визначенні вартості пошкоджень автомобільних доріг, які утворилися внаслідок збройної агресії РФ. Проблематика документального оформлення, визначення шкоди та відшкодування збитків, завданих Україні та її громадянам внаслідок збройної агресії Російської Федерації : тези наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 червня 2022 р.). Харків : НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2022. С. 136–138.

Товарознавча експертиза. Незалежний інститут судових експертиз. URL: https://nise.com.ua/tovaroznavcha-ekspertyza.

Інженерно-екологічна експертиза. Націоальний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». URL: https://www.hniise.gov.ua/13961-nzhenerno-ekologchna-ekspertiza.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність