Момент закінчення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через митний кордон україни: аналіз наукових позицій

Автор(и)

  • Д.В. Бабіков здобувач Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4338-6594

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.49

Ключові слова:

контрабанда, кримінальне правопорушення, предмет, державний кордон України, незаконне переміщення, митна декларація

Анотація

У науковій статті запропоновано авторський огляд проблемних питань, пов’язаних із моментом закінчення кримінальних правопорушень, які полягають у незаконному переміщенні предметів через митний кордон України.

Здійснено аналіз сучасних публікацій, присвячених розглядуваній проблематиці. Ураховуючи, що ключовою ознакою об’єктивної сторони контрабанди виступає власне переміщення певних предметів через митний кордон України, саме з цим поняттям тісно пов’язані питання визначення моменту, з якого злочин вважається закінченим, а також питання про добровільну відмову від вчинення контрабанди. Також дотично звернуто увагу на непослідовність правозастосовної практики в частині визначення моменту закінчення контрабанди (зокрема і в контексті неофіційного тлумачення п. 8 постанови ПВСУ «Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил»).

Також звернуто увагу на відсутність єдності в науці та правозастосовній практиці щодо вирішення питання про момент закінчення контрабанди, коли вона вчинюється шляхом приховування предметів від митного контролю.

Констатовано, що притаманне чинній редакції ст. 201 КК тлумачення моменту закінчення контрабанди, виходячи з факту перетину кордону в разі вивезення предметів за межі України, має своїм наслідком встановлення факту закінченої контрабанди лише тоді, коли предмети вже потрапили на територію іншої держави, що суттєво ускладнює протидію контрабанді.

Водночас підтримано наукову тезу про те, що перенесення моменту закінчення контрабанди на більш ранню стадію можливе лише після внесення продуманих редакційних змін до ст. 201 КК.

За результатами проведеного дослідження сформульовано висновок про те, що до визначення моменту закінчення контрабанди потрібно підходити диференційовано і враховувати те, відбувається ввезення чи вивезення предметів злочину.

Посилання

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2018. 1368 с.

Нетяга В. Проблема визначення моменту закінчення контрабанди в Україні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 2. С. 232–237.

Омельчук О. М. Контрабанда за кримінальним правом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2002. 239 с.

Дудоров О., Мовчан Р. Про перспективи рекриміналізації контрабанди товарів (нотатки на полях президентського законопроєкту). Юридичний вісник України. 30 липня – 5 серпня 2021 р. № 30.

Кравченко О.О. Кримінально-правова характеристика контрабанди (ст. 201 КК України) : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2010. 203 с.

Процюк О.В. Кримінальна відповідальність за контрабанду : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2006. 255 с.

Омельчук О. М. Контрабанда за кримінальним правом України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2002. 239 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність