Санкції та покарання за розбещення неповнолітніх

Автор(и)

  • І. Сидорук кандидат юридичних наук, декан факультету № 2 ІПФПНП ЛьвДУВС, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.47

Ключові слова:

розбещення неповнолітніх, характер і ступінь суспільної небезпеки, малолітня особа, кримінально правова санкція, покарання, призначення покарання, протидія статевим злочинам

Анотація

Загальновизнано, що характер і ступінь суспільної небезпеки будь-якого злочину, в тому числі й розбещення неповнолітніх, відображається в санкції кримінально-правової норми. Санкція – це частина кримінально-правової норми, яка має державно-примусовий якісно-кількісний характер і є формально визначеною об’єктивно-суб’єктивною моделлю заходів кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили злочин. Соціальне завдання санкцій з моменту набуття чинності закону про кримінальну відповідальність – загальне запобігання правопорушенням, якщо ж правопорушення вчинено, то застосування та реалізація санкції спрямовується на здійснення завдань загальної та індивідуальної превенції, виправлення правопорушника, відновлення у всіх можливих випадках порушеного правопорядку. Санкція кримінально-правової норми, що передбачена у ст. 156 КК, має перебувати в прямій залежності від типової суспільної небезпеки розбещення неповнолітніх й узгоджуватися з іншими санкціями Розділу IV «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості» Особливої частини КК, а також бути пропорційною рівню соціальної значущості тих прав і свобод, які втрачає або в яких обмежується засуджений.

У сучасних умовах лише ізоляція від суспільства засудженого, який вчинив розпусні дії щодо неповнолітньої особи, забезпечує тривалий термін невчинення ним тотожного або однорідного статевого злочину, відновлює психологічну рівновагу та надає впевненість у безпеці неповнолітній особі.

На сьогодні динаміка кримінально-правових санкцій у протидії розбещенню неповнолітніх отримала певні сигнали щодо посилення, з одного боку, відбувається диференціація відповідальності за розбещення малолітніх осіб ч.ч. 1-2 ст. 156 КК, а з іншого боку, слід висловити однозначну правову позицію вищих судових інстанцій України щодо призначення більш жорстких кримінальних покарань, інших правових обмежень прав і свобод винних у вчиненні розбещення неповнолітніх, а особливо малолітніх осіб.

Посилання

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 4651-VI. Редакція від 13.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Світличний О. О. Динаміка кримінально-правових санкцій у протидії розбещенню неповнолітніх. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2020. № 1. С. 116–126.

Книженко О. О. Санкції у кримінальному праві : монографія. Харків : Ника Нова, 2011. 336 с.

Денисова Т. А. Поняття кримінально-правової санкції. Право та державне управління : зб. наук. пр. 2011. № 1. С. 83–89.

Чмут С. В., Хряпінський П. В. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості : монографія. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2011. 184 с.

Про внесення змін до статей 155 та 156 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за розбещення неповнолітніх : Закон України від 25.09.2008 р. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 25–26. Ст. 131.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації : Закон України від 14 березня 2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 17. Ст. 150.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи : Закон України від 19 грудня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-20 (дата звернення: 08.08.2022).

Музика А. А., Горох О. П. Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів : монографія. Хмельницький : Вид-во Хмельн. ун-ту управл. та права, 2010. 256 с.

Кулик К. Д. Впровадження практики відновного правосуддя у справах про розбещення неповнолітніх в Україні. Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матер. Міжнар. наук.-практ., конф. (м. Івано-Франківськ, 9–10 груд. 2016 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 297–299. від 13.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право