Правові засади застосування заходів примусу військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України

Автор(и)

  • Ю. Степанова кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник начальника науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7698-3486

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.44

Ключові слова:

заходи примусу, повноваження, правоохоронні органи, вогнепальна зброя, правопорушення

Анотація

Зміна загроз і викликів прикордоній безпеці, війна російської федерації проти України, значний рівень транскордонної делінквентності (злочинності) зумовлюють необхідність визначення правових підстав застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ). Адже той інструментарій, яким «озброюються» прикордонники в протидії правопорушенням повинен забезпечувати: 1) можливість виконання ними свої повноважень; 2) недопущення порушення прав і свобод окремих осіб в ході цієї діяльності; 3) захист життя і здоров’я, власності військовослужбовців та працівників ДПСУ та близьких їм осіб від протиправних посягань у зв’язку з їх службової діяльністю. Мета статті полягає у визначенні стану нормативно-правового регулювання відносин у сфері застосування заходів примусу військовослужбовцями та працівниками ДПСУ та ознак заходів примусу, а також формулювання пропозицій щодо удосконалення законодавства в частині правового регулювання застосування прикордонниками заходів примусу.

Особливості застосування військовослужбовцями та працівниками ДПСУ засобів примусу, бойової техніки та озброєння пов’язані з подвійним статусом ДПСУ як військового формування та як правоохоронного органу, що впливає і на правовий статус особового складу ДПСУ. Це зумовлює покладання на ДПСУ подвійного завдання: 1) забезпечення військового правопорядку та 2) забезпечення правопорядку у прикордонній сфері України. Застосування заходів примусу при виконанні першого завдання регламентується Статутами Збройних сил України, при виконанні другого, – як Законом України «Про Державну прикордонну службу України», так і Статутами Збройних сил України.

З аналізу норм Закону України «Про Державну прикордонну службу України» прослідковується відсутність системного підходу при спробі правового регулювання заходів примусу. Потребують корегування назви заходів примусу, визначені в ст. 21 Закону України «Про Державну прикордонну службу України». В ході дослідження було встановлено взаємозв’язок заходів примусу та обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, визначено ознаки заходів примусу. Водночас потребують подальших досліджень ознаки та умови правомірності використання та застосування окремих заходів примусу, визначених в Законі України «Про Державну прикордонну службу України» з метою ефективного та правомірного їх застосування

Посилання

Положення про Державну податкову службу України (пп. 59 п. 4), затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 06.03.2019 № 227. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.08.2022).

Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII (ст. 2). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.08.2022).

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування / Статистика / Діяльність / Офіс Генерального прокурора (офіційний веб-сайт). URL : https://gp.gov.ua/ua/posts/statistika (дата звернення: 10.08.2022).

Дії особи, спрямовані на протидію невиправданому і надмірному насильству з боку поліцейського, не можуть кваліфікуватися як опір / Верховний суд (офіційний веб-сайт). URL : https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1053286/; Постанова Касаційного кримінального суду Верховного суду у справі № 444/2115/17 (провадження № 51-8311км18). URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/93014930 (дата звернення: 30.01.2022).

Дутковський А. Питання законності застосування поліцейських заходів та забезпечення правопорядку. ЛексІнформ. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/pytannya-zakonnosti-zastosuvannya-politsejskyh-zahodiv-ta-zabezpechennya-pravoporyadku/; Рішення ЄСПЛ. Справа «Серіков проти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a97#Text (дата звернення: 10.08.2022).

Тацій В. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у концепції змін до Конституції України (концептуальні підходи). Право України. 2012. № 11–12. С. 233–240.

Комісаров О., Покайчук В. Cтворення і функціонування системи сил охорони правопорядку в розрізі забезпечення державної безпеки України. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. Випуск 38. C. 219–225. URL : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/view/2369/2424 (дата звернення: 10.08.2022).

Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. [2-ге вид.] К. : «ВД «Дакор», 2013. 786 с.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL : http://sum.in.ua/s/zakhid/ (дата звернення: 10.08.2022).

Словник синонімів Караванського. Словопедія. URL : http://slovopedia.org.ua/41/53399/265350.html (дата звернення: 10.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право