Принципи пропорційності та невідворотності адміністративної відповідальності за порушення правил карантину

Автор(и)

  • І.В. Міщук кандидат юридичних наук, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Національного університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1491-161X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.42

Ключові слова:

принципи, адміністративна відповідальність, принцип пропорційності, принцип невідворотності, порушення правил карантину

Анотація

У статті визначено, що принципи є магістральною категорією адміністративної відповідальності, мають важливе значення як на етапі нормотворення, так і на етапі правореалізації. Їх закріплення в КУпАП сприятиме вдосконаленню цього правового інституту.

Окрему увагу приділено принципу пропорційності, який проявляється у двох аспектах: по-перше, як балансування між публічними та приватними інтересами, та по-друге, як обмеження певних прав для досягнення легітимної мети. Особливої ваги принцип пропорційності набуває при встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог карантину, де на одній стороні терезів знаходиться здоров’я населення, а на іншій – адекватна реакція з боку держави щодо правопорушника.

Встановлено, що порушення принципу пропорційності має місце у статті 44-3 КУпАП, адже санкція цієї статті не відповідає меті через свою надмірність (занадто високі санкції) та відсутність належної диференціації (не встановлено покарання для громадян і підприємців окремо).

Визначено, що принцип невідворотності адміністративної відповідальності полягає в тому, що в ідеалі кожна особа, яка вчинила правопорушення повинна понести кару у вигляді адміністративних стягнень. Адміністративний проступок, на який держава не відреагувала призводить до безкарності, не відновлює соціальну справедливість, а тому заохочується неправомірна поведінка.

В цьому розрізі щодо порушення вимог карантину людей встановлено проблемне питання, яке полягає в тому, що саме порушники карантину часто залишаються не покараними. Для прикладу, не правильне носіння маски чи її відсутність або недотримання відповідної дистанції у період, коли це було обов’язково була надзвичайно поширеним проступком, який часто залишався без уваги правоохоронців. Такий непослідовний підхід також підриває довіру до введених обмежень і потребує перегляду.

Посилання

Волуйко О. М. Аналіз санкцій статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 4 (117). С. 39–44. URL: https://philosophy.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/download/1304/1307/ (дата звернення: 17.07.2022).

Коломоєць Т. О. Особливості адміністративних стягнень – невід’ємна складова новітнього кодифікованого адміністративно-деліктного законодавства. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 2 (1). С. 103–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2013_2%281%29__19 (дата звернення: 17.07.2022).

Кононенко Ю. В. Засади адміністративної відповідальності за порушення права на справедливий судовий розгляд в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 3. С. 82–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_3_18 (дата звернення: 17.07.2022).

Курінний Є. В. Про аксіологічну сутність адміністративних штрафів. Вісник Запорізького національного університету. 2020. № 1. С. 144–150. URL: https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-1-22 (дата звернення: 23.07.2022).

Легка О. В. Основоположні принципи інститут адміністративної відповідальності. Наше право. 2017. № 4. С. 71–75.

Панасюк О. В. Адміністративно-деліктне право України: теоретичні аспекти розвитку та реформування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07, Дніпро. 2021. 32 с.

Панасюк О. Теоретичний огляд адміністративного стягнення. URNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ. 2020. Випуск 2. С. 126–130. URL: http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/3/20.pdf (дата звернення: 22.07.2022).

Поліція під час карантину: підходи змінюються // Громадська мережа публічного права та адміністрації UPLAN. URL: https://uplan.org.ua/analytics/politsiia-pid-chas-karantynu-pidkhody-zminiuiutsia/ (дата звернення: 22.07.2022).

Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність: мультимедійний навчальний посібник. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/adm-vidpov/pages/rozdil_1.html (дата звернення: 15.07.2022).

Постанова Рівненського міського суду від 04 червня 2021 року № 569/10559/21 / Державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97413026 (дата звернення: 23.07.2022).

Постанові Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 6 травня 2021 року № 154/1312/21. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/96748129/ (дата звернення: 21.07.2022).

Шевчук С. В. Принцип пропорційності у вітчизняній доктрині права: дискусійні та малодосліджені аспекти. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. 2019. Серія: юридичні науки. Том 30 (69). № 1. С. 103–110.

Koen-Eliya M., Porat I. Amerikanskiy metod vzveshivaniya interesov i nemetkiy test na proportsionalnost: istoricheskie korni [American method of weighing of interests and a small test on proportionality: historical roots], Sravnitelnoe konstitutsionnoe obozrenie,2011, no. 3, pp. 59–81

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право