Особливості зародження та формування інституту адміністративно–правового забезпечення координаційної функції держави в контексті історико–правового аналізу періоду Київської Русі

Автор(и)

  • Г. Лук’янова доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1109-9299

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.40

Ключові слова:

держава, незалежність, державний апарат, право, історія, законодавство, координація, координаційна функція, адміністративно-правове регулювання, компетенція, органи публічної влади, період Київської Русі, військова демократія, місцеве управління, адміністративні суди, сільська територіальна община, історичний період, антикорупційні інституції, державно-управлінські відносини

Анотація

Наукова стаття присвячена визначенню змісту та особливостям зародження, формування інституту адміністративно–правового забезпечення координаційної функції держави шляхом здійснення історичного та правового аналізу доби Київської Русі. З’ясовано фундаментальні засади правової природи адміністративно-правового забезпечення координації на державному рівні в певному історичному періоді. Проаналізовано низку наукових праць в аналізованій сфері. Враховано специфіку таких робіт, визначено основні переваги і недоліки щодо проблематики зародження, формування інституту адміністративно–правового забезпечення координаційної функції держави доби Київської Русі. Акцентовано про наявність фрагментарних досліджень та публікацій, які присвячені окремим проблемам координаційної функції держави. Зазначено, що протягом усього періоду існування Української держави та її попередників можна знайти лише поверхневі ознаки наявності цієї функції. Сам термін «координація» до радянського періоду взагалі не застосовувався на законодавчому рівні. Лише із проголошенням Україною незалежності координаційна функція почала частіше замінювати субординаційну. Незважаючи на наявність підстав стверджувати про багатовіковий шлях еволюції координаційної функції держави, лише на сучасному етапі вона набуває більш чітких ознак та перетворюється у менш дискусійну категорію. Під час удосконалення адміністративно-правового регулювання координації діяльності держави важливо не втратити уже діючі здобутки щодо гнучкості та структуризації заходів координації. Історична відсутність спеціалізованих суб’єктів протидії корупції на сучасних територіях нашої держави були причиною, так само і відсутності потреби в адміністративно-правовому забезпеченні координації суб’єктів протидії корупції.

Наразі в Україні функціонує система спеціалізованих суб’єктів протидії корупції, а їхня координація перманентно.

Посилання

Головченко М. Ф. Культурна функція сучасної держави: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 Міжнар. гуманітар. ун-т. Одеса, 2015. 190 с.

Мурза В. В. Історико-правова характеристика становлення та розвитку наглядової функції держави Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2. С. 83–90.

Торохтій Ю.З. Правові засади взаємодії місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування в Україні : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 Харків, 2005. 218 с.

Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. посібник. 3-е вид. Київ: Знання, 2001. 429 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право