Гідний рівень соціального забезпечення осіб в Україні: проблеми законодавчого понятійного апарату

Автор(и)

  • О.І. Галушко аспірантка кафедри соціального права, Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1111-2086

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.33

Ключові слова:

гідні умови життя, соціальне забезпечення, гідний рівень соціального забезпечення, державні соціальні стандарти, державні соціальні гарантії, основні потреби людини, вразливі категорії осіб

Анотація

У статті представлено дослідження проблемних питань понятійного апарату законодавства України про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії в контексті ефективності реалізації права особи на гідний рівень її соціального забезпечення. На підставі аналізу конституційних норм, чинного законодавства України та практики Конституційного Суду України з’ясовано зміст таких понять, як: державні соціальні стандарти, державні соціальна нормативи, соціальні гарантії, основні державні соціальні гарантії, інші державні соціальні гарантії, соціальні гарантії підтримки. Застосувавши формально-логічний та порівняльний методи для з’ясування узгодженості правових норм, обґрунтовано потребу реформування законодавства, яке регулює сферу встановлення та застосування державних соціальних гарантій в Україні. Наголошено на проблемі забезпечення уніфікованості змісту та обсягу поняття “соціальні гарантії”, а також корельованих законодавчих понять. Дослідження цільового використання державних соціальних  гарантій у механізмі реалізації права особи на гідні умови  життя, сприяло висновку про необхідність закріплення дефініції “основне джерело існування людини” у Законі України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”. З’ясовано, що поняття “соціальні виплати”, яке використовується у законах України, актах органу конституційної юрисдикції, підзаконних актах, звітах міністерств, є не однаковим за сутністю та наповненням. Чинне національне законодавство не містить узгодженого визначення та переліку “соціальних виплат”. Це негативно відображається у механізмі забезпечення гідних умов життя особи засобами соціального захисту. Наголошується, що поняття “вразливі категорії осіб” позначає тих осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та мають право на соціальні послуги, а відтак не може використовуватися, передусім у рішеннях Конституційного Суду України, для позначення всіх суб’єктів права на соціальне забезпечення.

Посилання

Конституція України : від 26 чер. 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Берченко Г.В. Преамбула конституції : юридична природа та практика внесення змін. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Вип. 5 (34). С. 44-48

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін. 2-ге вид. перероб. і доп. Харків : Право, 2011. 1128 с.

Загальна декларація прав людини: міжнародний документ Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. URL: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/995_015.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : закон України від 05 жовт. 2000 р. № 2017-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 48. Ст. 409.

Про прожитковий мінімум : закон України від 15 лип. 1999 р. № 966-Х- ІV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 38. Ст. 34

Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 7 листопада 2018 року № 9-р/2018 у справі № 1-3/2018(2717/14). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-18#Text

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: закон України від 01 липня 2010 р. № 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text

Синчук С. М. Теорія правовідносин соціального забезпечення : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.05. К., 2015. 433 с.

Рішення Конституційного Суду України від 28 квітня 2009 року № 9-рп/2009 у справі № 1-10/2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-09#Text

Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2018 року №5-р/2018 у справі № 1-4/2018 (2792/15). URL: https://ccu.gov.ua/dokument/5-r2018

Косович В. М. Техніко-юридичні недоліки нормативно-правових актів України: основні різновиди. Право України. 2014. №87. С. 169-177

Рішення Конституційного Суду України від 15.07.2021 № 2-р/2021 № 1-157/2019(3593/19). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-21#Text

Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 24 квітня 2018 р. у справі № 3-р/2018. № 1-22/2018(762/17). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-18#Text

Про соціальні послуги : закон України від 17 січ. 2019 р. № 2671-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 18. Ст. 73.

Рішення Конституційного Суду України від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011. у справі № 1-42/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-11#Text

Мінфін: Майже 78,1 млрд. грн спрямовано на соціальні виплати протягом трьох місяців 2022 року в умовах воєнного стану. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-majzhe-781-mlrd-grn-spryamovano-na-socialni-viplati-protyagom-troh-misyaciv-2022-roku-v-umovah-voyennogo-stanu

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право