Основні тенденції розвитку трудового права в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Ю. Гришина Доктор юридичних наук, професор, народний депутат України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1892-6675
  • Г. Чанишева Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, в.о. завідувача кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1852-8068

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.64

Ключові слова:

трудове право, трудове законодавство, розвиток трудового права, реформування трудового законодавства, воєнний стан

Анотація

У статті підкреслюються роль і значення трудового права як однієї з фундаментальних галузей у системі права України. Трудове право вирізняється від інших галузей права, насамперед, своєю соціальною спрямованістю. В умовах воєнного стану трудове право залишається гарантом забезпечення трудових прав працівників і роботодавців і не змінює своєї сутності, суспільної значущості та соціального призначення.

Основним завданням сучасного трудового права в умовах воєнного стану, як і за мирних часів, залишається розробка ефективного галузевого механізму забезпечення трудових прав, свобод та інтересів працівників і роботодавців. Ідеться як про належне закріплення переліку основних трудових прав працівника і роботодавця на законодавчому рівні відповідно до міжнародних і європейських стандартів, так і гарантій їх реалізації, форм, способів і засобів охорони та захисту.

На підставі аналізу змісту законодавчих актів, прийнятих в умовах воєнного стану, виокремлено такі основні тенденції розвитку сучасного трудового права в особливий період:

1) встановлення певних обмежень і особливостей організації трудових відносин із додержанням мінімальних трудових гарантій;

2) посилення захисту трудових прав працівників і гарантій їх здійснення;

3) посилення гнучкості правового регулювання трудових відносин, мобільності працівника при здійсненні права на працю;

4) розширення договірних засад регулювання трудових відносин.

Акцентовано увагу на тому, що при прийнятті нових законів, внесенні змін і доповнень до чинних актів в умовах воєнного стану законодавчий підхід до регулювання індивідуальних і колективних трудових відносин має залишатися незмінним і бути спрямованим на збереження трудового права як окремої галузі права з її самостійним галузевим юридичним механізмом – предметом, методом, принципами правового регулювання, системою галузі, її джерелами і функціями.

Посилання

Вишновецька С.В. Методологія науки трудового права : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2018. 168 с.

Жигалкін І.П. Система принципів трудового права України : монографія. Харків : Право, 2015. 360 с.

Занфірова Т.А. Проблеми правового забезпечення свободи праці в Україні : монографія. Харків : Золота миля, 2018. 496 с.

Костюченко О.Є. Реалізація соціального призначення трудового права в Україні : монографія. Харків : Право, 2018. 392 с.

Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах : монографія. Київ : Хай-Тек Прес, 2012. 352 с.

Могілевський Д.В. Система трудового права України : монографія. Харків : НікаНова, 2016. 412 с.

Процевський О.І. Методологічні засади трудового права : монографія. Харків : ХНАДУ, 2014. 259 с.

Сіроха Д.І. Нормотворчість суб’єктів трудового права : проблеми теорії та практики : монографія. Київ : ПВГОІ «Видавництво Людмила», 2020. 394 с.

Ярошенко О., Іншин М., Жигалкін І. Індивідуальне та колективне трудове право України : наук. видання. Харків : Юрайт, 2021. 412 с.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 року

№ 2136-ІХ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану: Закон України від 21 квітня 2022 року №2220-ІХ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2220-IX#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту трудових прав працівників: Закон України від 12 травня 2022 року №2253-ІХ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2253- 20#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин: Закон України від 01 липня 2022 року №2352-ІХ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2352-20#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25