Конфлікт в Абхазії та Південній Осетії: незасвоєні уроки

Автор(и)

  • Д. Кубіцька Магістр міжнародного права ЛНУ ім. Івана Франка, юристка АО «Dexis Partners», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.61

Ключові слова:

територіальна цілісність, анексія, Російська Федерація, Грузія, вторгнення

Анотація

У статті досліджується порушення принципів міжнародного права, зокрема принципів територіальної цілісності та непорушності державних кордонів, на прикладі конфлікту в Абхазії та Південній Осетії. Особливу увагу приділено аналізу практичних аспектів зазначених принципів. В результаті дослідження встановлено юридичне значення міжнародно-правового конфлікту між Росією та Грузією, а також його вплив на формування територіальних спорів в межах Євразійського континенту.

Акцентується увага, що конфлікт в Абхазії та Південній Осетії не можна назвати «гуманітарною інтервенцію задля допомоги етнічному населенню». У роботі підтверджено, що сам факт введення регулярних військ на територію Грузію вже можна було розцінювати як акт агресії. Крім того, відмова Росії від виведення миротворчих військ з грузинської території внаслідок порушення і відтак унеможливлення виконання умов двосторонніх договорів можна також трактувати як окупацію території Грузії Російською Федерацією.

На підставі аналізу нормативних актів у формі резолюцій та двосторонніх договорів вдалося простежити витоки та юридичне підґрунтя даного конфлікту. Власне, Сочинська та Московська угоди укладені 1992 та 1994 років відповідно легітимізували перебування російських миротворчих військ на території Абхізії та Південної Осетії. У статті також приділено увагу питанню застосування зброї Грузією і надано його аналіз в контексті статті 51 Статуту ООН. Виходячи з цього, останнє підлягає трактуванню як засіб самооборони, що є одним з двох правомірних застосувань концепції jus ad bellum у ХХІ столітті.

Обґрунтовано дії, а радше бездіяльність, міжнародної спільноти в процесі врегулювання конфлікту в Абхазії та Південній Осетії, що в результаті вплинула на формування територіальних міжусобиць та колоніалістських прагнень з боку Російської Федерації. Висловлено припущення, що небажання світових лідерів та міжнародних організацій вдатися до рішучих дій для вирішення російсько-грузинської війни стали каталізатором вторгнення Росії в Україну в 2014 і згодом 2022 роках.

Посилання

Ганжело В., Кахнова М. Проблематика співвідношення принципів територіальної цілісності та самовизначення народів. Журнал східноєвропейського права. № 58, 2018. С. 8-13. URL: http://easternlaw. com.ua/wp-content/uploads/2018/12/ganzhelo_kakhnova_58.pdf (дата звернення: 31.05.2022).

Land K. Legal aspects of the conflict in Georgia and post-conflict developments. Estonian ministry of foreign affairs yearbook. 2008-2009. URL: https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/web-static/468/Kristi_Land.pdf (дата звернення: 31.05.2022).

United Nations, Agreement on Principles of Settlement of the Georgian – Ossetian Conflict (Sochi Agreement), Sochi, 24 June 1992. URL: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GE%20RU_920624_Agreem enOnPrinciplesOfSettlementGeorgianOssetianConflict.pdf (дата звернення: 31.05.2022).

United Nations, Agreement on the Cease-fire and Secession of Forces (Moscow agreement), Moscow, 14 May 1994. URL: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GE_940514_AgreementCeasefireSepar ationOfForces.pdf (дата звернення: 31.05.2022).

Про громадянські та політичні права: Міжнародний пакт від 16 грудня 1966 р. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення 31.05.2022).

United Nations, Report of the Secretary-General on the situation in Abkhazia, Georgia, S/2008/219, 2 April 2008. URL: https://reliefweb.int/report/georgia/report-un-sg-situation-abkhazia-georgia-s2008219 (дата звернення: 31.05.2022).

United States, Protocol on Agreement (The Medvedev-Sarkozy-Saakashvili plan), Abkhazia, 15 August 2008. URL: https://www.peaceagreements.org/view/724 (дата звернення: 31.05.2022).

Human Rights Watch. Official website. URL: https://www.hrw.org/ru (дата звернення: 31.05.2022).

Савчук К. Еволюція інституту міжнародно-правового визнання держав у сучасних умовах. Юридичний журнал. № 1. 2009. С. 50–58.

Council of Europe, ENP Package, Country Progress Report – Georgia, Strasbourg, 15 May 2012. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_334 (дата звернення 31.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25