Правові передумови для розгляду і вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі.

Автор(и)

  • С. Кравчук Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Хмельницького національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2224-8803

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.60

Ключові слова:

міжнародний комерційний арбітраж, морська арбітражна комісія, арбітри, арбітражна комісія, судовий процес

Анотація

В статті досліджуються проблемні питання підстав для розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі. Актуальність цієї теми обумовлена потребами відсутності чіткого визначення передумов для вирішення спорів, а також порядку їх використання у практичній діяльності міжнародного комерційного арбітражу. Крім цього, проаналізовані проблемні аспекти при розгляді спорів у міжнародному комерційному арбітражі та визначені процесуальні заходи для їх вирішення.

Для досягнення мети вивчались матеріальні передумови для розгляду спорів в МКА та визначався порядок вирішення спорів За допомогою порівняльно-правового методу здійснено аналіз підходів до визначення переумов правового регулювання розгляду спорів міжнародного комерційного арбітражу із судовою системою України. Визначено передумови для передачі спору до міжнародного комерційного арбітражу, якими є наявні переваги арбітражу порівняно з державними судами полягають, насамперед у тому, що він забезпечує більш прийнятну, доступну та більш просту, порівняно з державними судами, процедуру вирішення спорів. Іншими словами, йдеться про процедуру, встановлену сторонами спору, яка в цілому може бути адекватна та пристосована для прийняття узгоджених рішень. Навіть у тих випадках, коли сторони звертаються до постійно діючого комерційного арбітражу, який має свої правила процедури, вони можуть самостійно передбачити процедуру арбітражу. В Арбітражному регламенті ЮНСІТРАЛ 2010 р. передбачено, що коли сторони вирішили передати на розгляд арбітражу спори згідно з даним Регламентом, то вони розглядаються відповідно до цього Регламенту.

В результаті дослідження виділено ряд основних ризиків та труднощів, з якими стикається сторона при зверненні до державного суду: незнання процедури, обов’язкової для іноземного державного суду; обов’язковість ведення процесу мовою місцезнаходження суду; наявність декількох інстанцій та процесуальний формалізм, який має місце при зверненні до загальних судів; не завжди судді мають належну компетенцію для розгляду спорів, що виникають із зовнішньоторговельного обігу; збирання доказів та їх оцінка на підставі національної системи права.

Дослідження зроблено висновки про переваги міжнародного комерційного арбітражу, при наявності передумов для розгляду спору, дають значно кращі переваги для розгляду спорів, що формує його авторитет серед відповідних категорій юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців.

Посилання

Арбитражний регламент ЮНСИТРАЛ (пересмотрен в 2010 г.). Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк.2011 г. URL: https://docs.pca-cpa.org/2015/11/arb-rules-revised-r1.pdf (дата звернення 14.02.2020 р.).

Атамасов А. Міжнародний комерційний арбітраж: перспективи вдосконалення правового регулювання: Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії. Ужгород. 2014. С. 288-291.

Білоусов Ю., Нагнибіда В. Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у Міжнародному арбітражі. Вісник Хмельницького інститут управління і права. 2003. № 2. С.46-53.

Бондарєв Т. Міжнародний комерційний та інвестиційний арбітраж. Законодавство і практика. Юридичний журнал. 2005. №5. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1713 (дата звернення 20.02.2020 р.).

Гуменюк В. Правові аспекти діяльності міжнародного комерційного арбітражу. Право України. 2008. №4. С. 139-145.

Киричук А. Правовий механізм регулювання Міжнародного комерційного арбітражу. Право. 2014. №24. С. 232-237.

Мальський М. Характеристика правовідносин з реалізації права на звернення до Міжнародного комерційного арбітражу. Юридичні науки. 2010. № 4. С.70-75.

Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень : 60-річна історія успіху.Юридична газета online. 3 жовтня 2018 р. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/nyuyorkska-konvenciya- pro-viznannya-ta-vikonannya-inozemnih-arbitrazhnih-rishen-60richna-istoriya-us.html (дата звернення 18.02.2020 р.).

Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Киев. 2017. URL: https://icac.org.ua/wp-content/uploads/Reglament-ISAS-pry-TPP-Ukrayny.pdf (дата звернення 12.02.2020 р.).

Переверзєва О. С. Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2006. 173 с.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 липня 1991 р. № 959- XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. №29. с.377.

Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон Україні від 5 травня 2005 р. № 4002-XII. Офіційний вісник України. 2005. №29. Ст. 48.

Прусенко Г. Поняття та види забезпечувальних заходів у Міжнародному комерційному арбітражі. Юридичний вісник. 2014. №2. С.284-288.

Торгашин О.М. Історія становлення і розвитку комерційного арбітражного суду. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 9. С. 21-25.

Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж: навчальний посібник. К., 2002. 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25