Електронне правосуддя як спосіб підвищення ефективності судового розгляду

Автор(и)

  • Л. Ніколенко Докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3437-6968

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.57

Ключові слова:

електронне правосуддя, інформаційні технології, господарський суд, єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, господарське судочинство, європейські стандарти

Анотація

У статті досліджуються питання електронного правосуддя як способу підвищення ефективності судового розгляду. Аналізується розвиток законодавства, що регламентує електронне правосуддя.

Наголошується, що сутність і значення використання інформаційних технологій обумовлена трансформацією їхньої ролі як у питаннях розвитку правової держави, громадянського суспільства, так й у сфері захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. Процеси отримання, ознайомлення та передача правової інформації займають ключове місце у здійсненні та реалізації своїх завдань будь- якою галуззю права, у сфері належного інформаційного впливу на суспільні відносини.

На підставі аналізу використання автоматизованої системи в судовій сфері визначено, що спостерігається позитивна динаміка оперативності ефективного розгляду судових справ, а також отримання суб’єктами поточної інформації про стан розгляду судових справ.

Наголошено, що важливим фактором підвищення ефективності, відкритості та прозорості правосуддя є використання у судочинстві інформаційних технологій, що сприяють спрощенню судових процедур, скороченню термінів розгляду судових справ, процесуальних строків та судових витрат.

Зазначено, що електронне правосуддя є новою самостійною, унікальною формою судового процесу, що ґрунтується на інформаційних технологіях, які забезпечують повний цикл розгляду судової справи в електронному форматі.

Визначено позитивні і негативні риси впровадження електронного правосуддя.

Зроблено висновок, що електронне правосуддя у господарському судочинстві складається з багатьох елементів, які повинні забезпечити процес розгляду згідно із встановленими європейськими стандартами та відповідними нормами процесуального законодавства. Якісна система електронного правосуддя буде позитивно впливати на перетворення в українському суспільстві, насамперед взаємодію державних та судових органів, органів місцевого самоврядування з громадянами, юридичними особами та громадськими організаціями.

Посилання

Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті: Декларація ООН від 12 грудня 2003 р. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Законодавство України: URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57#Text

Про основні принципи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2001–2015 р.: Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 12. Ст. 102.

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 2015 року № 276. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Законодавство України: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015#Text

Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки: Указ Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Законодавство України: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#n10

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. Офіційний веб- портал Верховної Ради України. Законодавство України: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

Кушакова-Костицька Н. В. Розвиток електронного судочинства в Україні: проблемні питання. Науково- інформаційний вісник. 2013. №7. С. 139–145.

Романенкова С. Поняття електронного правосуддя, його ґенеза і впровадження в правозастосовну практику зарубіжних країн. Арбітражний і цивільний процес. 2013. № 4. С. 26-31.

Бринцев О. В. «Електронний суд» в Україні. Досвід та перспективи: монографія. Х. : Право, 2016. 72 с. (Серія «Інноваційне суспільство і розвиток законодавства»).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура