Правомірність застосування приписів Глави 17 Кримінального процесуального кодексу України з метою блокування веб-сайтів у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • О. Музиченко Кандидат юридичних наук консультант суду Верховного Суду доцент кафедри публічного та приватного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine
  • М. Карандась Студент другого курсу факультету правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.54

Ключові слова:

блокування веб-сайтів, арешт майна, судова практика, обмеження доступу, майнові права інтелектуальної власності, речові докази

Анотація

Мета дослідження: полягає в аналізі судової практики щодо блокування веб-сайтів у межах кримінального провадження, шляхом накладення арешту в порядку глави 17 Кримінально процесуального кодексу, створення передумов для удосконалення кримінального процесуального законодавства на предмет чіткого визначення механізму блокування веб-сайтів та формулювання відповідних пропозицій щодо внесення доповнень до Кримінально процесуального кодексу. Методи дослідження: для реалізації зазначеної мети, у процесі наукового дослідження використано різні методи наукового пізнання. Методологічною основою наукової праці стали загально-наукові методи: теоретичні (аналіз і синтез, дедукція та індукція, системний аналіз), а також емпіричні методи дослідження, наприклда, проведення експертної оцінки. Результати: проаналізовано судову практику щодо блокування веб-сайтів у кримінальному провадженні та акцентовано увагу на відсутності чіткого механізму обмеження доступу до веб-сайтів у межах кримінального провадження та важливості створення таких механізмів для не порушення прав людини. Зроблено висновок щодо неможливості застосування приписів глави 17 Кримінально процесуального кодексу у чинній редакції для блокування веб-сайтів. Акцентовано увагу на неможливості визнання веб-сайту речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки це суперечить законодавчому визначенню речового доказу, як матеріального об’єкта. Визнано необґрунтованими посилання у клопотаннях органів досудового розслідування та ухвалах слідчих суддів на те, що у користувачів веб-сайту можуть виникати майнові права інтелектуальної власності, оскільки це суперечить нормам цивільного законодавства. Запропоновано доповнити частину десяту статті 170 Кримінально процесуального кодексу новим об’єктом, на який може бути накладено арешт – веб- сайт.

Посилання

Зеров К. О. Веб-сайт як непоіменований об’єкт авторського права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2013. Т. 2, № 6-3. С. 27–30. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/ juspradenc6-3-2/07.pdf.

Дубов Д. В., Ожеван М. А., Гнатюк С. В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : Аналит. доп. Київ : «ФЕНІКС», 2010. 64 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/ files/2011-02/dubov_infsus-31058.pdf.

Ухвала Київського районного суду м. Харкова від 10.06.2019 р. у справі № 640/6985/18. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/82478604.

Ухвала Харківського апеляційного суду від 04.06.2020 р. у справі № 640/6985/18. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/89843946.

Хрідочкін А.В., Дудин Т.М., Ломакіна А.А. Інтелектуальна власність. Словник-довідник : навчальний посібник. Дніпро. 2016. 345 с, с. 310-311;

Ухвала Київського апеляційного суду від 22.04.2021 р. у справі № 757/1847/21-к. URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/96596183.

Ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 30.01.2020 р. у справі № 755/1439/16-к. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/87263489.

Ухвала Київського апеляційного суду від 05.03.2020 р. у справі № 11-сс/824/1427/2020. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/88231731

Борівська В., Міхайліна Т. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВЕБСАЙТУ ТА ЙОГО СКЛАДНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 4. С. 5–9. URL: http://pgp- journal.kiev.ua/archive/2021/4/2.pdf.

Фелечко О.С. Вебсайт: від поняття до ство- рення та функціонування. ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні (друга міжнародна щорічна конференція). URL: http://aphd.ua/publication-363/

Булат Є.А. До питання правової охорони вебсайту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2015. No 13 (2). С. 16–17. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/ archive/juspradenc13/part_2/juspradenc13-2.pdf

Філик Н.В., Молодід В.Ю. Інтернет-сайт як особливий об’єкт авторсько-правового захисту. Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. 2011. No 54. С. 305–310.

Лист Державного Департаменту інтелектуальної власності від 22 січня 2007 р. N 16-14 231 «Щодо веб-сайту як об’єкта авторського права». Режим доступу: http://www.owk.com.ua/list-ministerstva-osviti-i-nauki- ukrajini-shchodo-veb-sajtu-yak- ob-ekta-avtorskogo-prava.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність