Проблеми широкої дискреції у повноваженнях НКРЕКП у сфері встановлення тарифів

Автор(и)

  • М. Янєв Аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «УжНУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.50

Ключові слова:

дискреційні повноваження, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП, тарифи, житлово-комунальні послуги, природні монополії

Анотація

Статтю присвячено питанням правової регламентації повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Комісія, НКРЕКП, Регулятор), у сфері встановлення тарифів на житлово – комунальні послуги як єдиного регулятора енергетичного ринку та ринку комунальних послуг України. Обсягу таких повноважень, можливості віднесення таких повноважень до дискреційних та наявності контролю за їх реалізацією з боку громадськості та суду. Тема дослідження є як ніколи актуальною, оскільки в Україні проходить процес реформування ринку електричної енергії, зміна концептуальних підходів у питанні встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. Європейське Енергетичне Співтовариство ставить жорсткі вимоги у підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та приведення їх до ринкового значення. У цьому контексті дуже важливо при виконанні взятих Україною на себе міжнародних зобов’язань у сфері енергетики та конкретно у сфері забезпечення діяльності Регулятора, з урахуванням стану розвитку громадського суспільства, забезпечити можливість належної участі суспільства у процесі формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

У статті з урахуванням позицій науковців та практиків здійснено аналіз змісту адміністративно-правових повноважень Комісії у сфері встановлення тарифів. Визначено сфери, у яких Регулятор має право встановлювати тарифи. Визначено основні проблеми правової регламентації повноважень Регулятора. Обґрунтовується необхідність трансформації законодавства у цій сфері з метою надання можливості контролю громадськості та суду за процесом прийняття рішень Регулятором у сфері встановлення тарифів з метою зниження вартості таких послуг для кінцевих споживачів та реалізації конституційного принципу спрямованості діяльності держави для забезпечення реалізації та захисту прав та свобод людини та громадянина.

Крім того, надано аналіз законодавству у сфері енергетики у частині порядку встановлення тарифів та його недосконалості. Проаналізовано порядок публікації рішень Регулятора та набрання ними чинності.

Крім того, надано аналіз законодавству у сфері енергетики у частині порядку встановлення тарифів та його недосконалості. Проаналізовано порядок публікації рішень Регулятора та набрання ними чинності.

Посилання

Державна служба статистики України. Веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 06.05.2022).

Про житлово-комунальні послуги: закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2189-19#Text (дата звернення: 06.05.2022).

Одарченко А.Н. О пределах административного усмотрения. Право и жизнь. 1925. № 6. С. 3–12.

Савранчук Л.Л. Сутність адміністративного розсуду у діяльності органів публічної адміністрації. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 1. С. 199-202.

Попов С. Верховний Суд роз’яснив, у чому полягає дискреційне повноваження. Судово-юридична газета. 2022. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/225017-verkhovniy-sud-rozyasniv-u-chomu-polyagaye- diskretsiyne-povnovazhennya-808b3c (дата звернення: 17.04.2022).

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: закон України від 22.09.2016 № 1540-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#Text (дата звернення: 17.04.2022).

Про ціни і ціноутворення: закон України від 21.06.2012 № 5007-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/5007-17#Text (дата звернення: 17.04.2022).

Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій: Постанова НКРЕКП від 19.10.2017 № 1268. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1268874-17#Text (дата звернення: 18.04.2022)

Про ринок електричної енергії: закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2019-19#top (дата звернення: 19.04.2022).

Про природні монополії: закон України від 20.04.2000 № 1682-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1682-14#Text. (дата звернення: 19.05.2022).

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: закон України від 11.09.2003 № 1160-IV. URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text (дата звернення: 20.05.2022).

Бенедик Я.С. Специфіка регламентації правового статусу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з огляду на зобов’язання України за Угодою про асоціацію та Договором про заснування енергетичного співтовариства. Право і суспільство. 2020. № 5. С. 62-69.

За Рік Карантину Кількість Українських Користувачів В Соцмережах Зросла На 7 Млн І Досягла 60% Населення Країни. 2022. URL: https://www.globallogic.com/ua/about/news/social-media-during-quarantine/ (дата звернення: 20.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право