Підрозділ зв’язків з громадськістю Національної поліції як суб’єкт взаємодії з засобами масової інформації

Автор(и)

  • Я. Шнурко Завідувачка відділення зв’язків з громадськістю Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.49

Ключові слова:

поліція, засоби масової інформації, підрозділ зв’язків з громадськістю, взаємодія, комунікація, адміністративно-правовий статус

Анотація

Мета написання наукової статті на підставі аналізу нормативно-правових актів надати характеристику суб’єкта взаємодії з ЗМІ - підрозділи зв’язків з громадськістю Національної поліції. Система інституціолізованих зав’язків із громадськістю Національної поліції є головним каналом інформації про стан правопорядку, важливим інструментом формування думки громадян щодо діяльності поліцейських в Україні, а також механізмом зворотного зв’язку поліцейських із населенням.

З’ясовано, що Департамент зв’язків з громадськістю МВС України є самостійним структурним підрозділом МВС України, який координує діяльність територіальних підрозділів зв’язків з громадськістю. Водночас підрозділи зв’язків з громадськістю є структурним елементом органів та підрозділів Національної поліції України – державного органу виконавчої влади, а тому наділений адміністративно-правовим статусом поліцейського підрозділу. Автор констатує, що відбувається подвійне підпорядкування такого суб’єкта.

Виходячи зі змісту чинних нормативно-правових актів, автор стверджує, що головною ціллю діяльності таких підрозділів слід вважати забезпечення виконання завдань Національної поліції щодо взаємодії із ЗМІ, населенням, громадськими організаціями, профілактики правопорушень, інформування громадськості про стан правопорядку в державі, заходи органів та підрозділів поліції щодо його зміцнення та формування позитивного іміджу поліції. Отже, фактично у напрямку взаємодії з ЗМІ підрозділи зв’язків з громадськістю мають статус модератора діяльності ЗМІ, хоча фактично виконують більший обсяг завдань та повноважень.

Запропоновано вектори удосконалення адміністративно-правового статусу підрозділів зв’язків з громадськістю Національної поліції: вироблення та прийняття сучасного нормативно-правового акту МВС України, який би визначав адміністративно-правового статусу підрозділів зв’язків з громадськістю; доповнення такого статусу завданнями щодо підготовки поліцейських до спілкування з ЗМІ, а також щодо особливостей діяльності підрозділу під час дії воєнного стану; визначення на нормативному рівні обов’язки підрозділів зв’язків з громадськістю; розглянути можливість надання окремим працівникам підрозділу адміністративно-правового статусу журналіста.

Посилання

Про затвердження Положення про Департамент зв’язків із громадськістю МВС України та Типового положення про підрозділ зв’язків із громадськістю органу внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 18.06.2010 № 254. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0254320-10#Text (дата звернення 22.04.2022)

Административное право Украины : учеб. / под общ. ред. С.В. Кивалова. Xарьков, 2004. 268 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. Київ, 2011. 284 с.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. Київ, 2007. с. 368.

Бандурка О. О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація. Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. 234 с.

Данількевич М.І. Адміністративне право України. Навчальний посібник. Дніпропетровськ. 2001. 134 с.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2657-12#Text (дата звернення 22.04.2022)

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/580-19#Text (дата звернення 22.04.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право