Правові засади участі громадян в територіальній обороні України

Автор(и)

  • О. Троянський Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та правового регулювання Льотної академії Національного авіаційного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1420-9545

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.48

Ключові слова:

добровольчі формування, збройна агресія, національна безпека, національний спротив, рух опору, територіальна оборона

Анотація

У статті проаналізовано правові засади участі громадян в територіальній обороні України та добровольчих формуваннях територіальних громад під час збройної агресії. Розглянуто поняття територіальної оборони, руху опору та національного спротиву.

Під метою національного спротиву передбачається підвищення обороноздатності держави, надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного спротиву.

Систематизовано інформацію щодо стану територіальної оборони України на кінець лютого 2022 року та визначено проблемні питання, з якими зіштовхнулися територіальні громади в організації сил спротиву на підпорядкованих територіях в ході повномасштабної збройної агресії Російської Федерації щодо України.

Серед проблем, з якими зіштовхнулися громади в організації сил спротиву на своїх територіях на початку війни виділено: відсутність координації діяльності добровольчих батальйонів, військових адміністрацій та правоохоронних органів; проблеми ідентифікації певних груп населення як добровольчих формувань; відсутність належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Збройних сил України та добровольчих формувань.

Проаналізовано основні складові територіальної оборони, зокрема військову, цивільну та військово-цивільну. Розглянуто особливості створення добровольчих формувань територіальних громад та порядок їх комплектування, вимоги до добровольців передбачені законодавством України.

Зазначено, що основу добровольчих формувань територіальних громад повинні складати громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних силах України або службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

Визначено нормативно-правові акти відповідно до яких громадяни можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та інших держав, в тому числі ті, які регламентують порядок отримання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також порядок її застосування в умовах воєнного конфлікту.

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21 черв. 2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 25.05.2022).

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2 (дата звернення: 24.05.2022).

Про загальну мобілізацію : Указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 69/2022. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/69/2022#Text (дата звернення: 24.05.2022).

Конституція України від 28 черв. 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 25.05.2022).

Іван Якубець Україна. Проблеми територіальної оборони. Центр досліджень армії, конверсії та розброєння 26 серп. 2014 р.: веб-сайт. URL: https://cacds.org.ua/ivan-yakubets-ukrayina-problemy-terytorial- noyi-oborony/ (дата звернення: 24.05.2022).

Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від 25 бер. 1992 р. № 2232-XII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text (дата звернення: 25.05.2022).

Про Збройні Сили України : Закон України від 6 груд. 1991 р. № 1934-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1934-12#Text (дата звернення: 25.05.2022).

Про основи національного спротиву: Закон України від 16 лип. 2021 р. № 1702-IX. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text (дата звернення: 25.05.2022).

Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики. Вибр. наук. праці. Київ : НІСД, 2016. 528 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-01/Vlasuk-fin-99d56.pdf (дата звернення: 25.05.2022).

Положення про добровольчі формування територіальних громад : затв. пост. КМУ від 29 груд. 2021 р.

№ 1449. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1449-2021-%D0%BF#n11 (дата звернення: 25.05.2022).

Порядок організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони : затв. пост. КМУ від 29 груд. 2021 р. № 1447. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1447-2021-%D0%BF#n9 (дата звернення: 25.05.2022).

Порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони : затв. пост. КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1448. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1448-2021-%D0%BF#n12 (дата звернення: 24.05.2022).

Калгушкін, Ю. Л. Адміністративно-правове забезпечення територіальної оборони України : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2019. 26 с. URL: http://surl.li/cbobw (дата звернення: 25.05.2022).

Територіальна оборона у громадах: труднощі формування та комплектування її підрозділів. Лабораторія законодавчих ініціатив 22 бер. 2022 р. : веб-сайт. URL: https://parlament.org.ua/2022/03/22/ teritorialna-oborona-u-gromadah-trudnoshhi-formuvannya-ta-komplektuvannya-yiyi-pidrozdiliv/ (дата звернення: 25.05.2022).

Левко Стек. Територіальна оборона в Україні: «гарматне м’ясо» чи фактор стримування для Путіна? Радіо Свобода 19 вер. 2021 р. : веб-сайт. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/rozvytok-terytorialnoi-oborony-v- ukraini/31466809.html (дата звернення: 25.05.2022).

Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України : Закон України від 3 бер. 2022 р. № 2114-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-20#Text (дата звернення: 10.05.2022).

Порядок видачі вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільним особам, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав : затв. наказом МВС України від 07 бер. 2022 № 175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0295-22#Text (дата звернення: 25.05.2022).

Про волонтерську діяльність : Закон України від 19 квіт. 2011 р. № 3236-VI. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/3236-17#Text (дата звернення: 25.05.2022).

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22 черв. 2000 р. № 1835-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14#Text (дата звернення: 25.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право