Методи адміністративно-правового забезпечення доброчесної поведінки військових посадових осіб у Збройних Силах України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.47

Ключові слова:

адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правове регулювання, публічне адміністрування, методи, доброчесність, військові посадові особи

Анотація

Мета статті полягала в тому, щоб визначити поняття та види методів адміністративно-правового забезпечення доброчесної поведінки військових посадових осіб у Збройних Силах України.

У статті визначено, що проблема методології є базовою для будь-якої галузі наукової діяльності. Акцентовано увагу на тому, що у методах, доктринах та парадигмах знаходять своє втілення та практичне підтвердження гіпотези дослідників, висунуті для розв’язання актуальних теоретичних та практичних питань. З’ясовано, що методи адміністративно-правового забезпечення постають важливою частиною оновленої теорії адміністративного права, положення якої можуть застосовуватися до аналізу нових суспільних відносин, зокрема, у сфері доброчесності військових посадових осіб.

Аргументовано, що методи адміністративно-правового забезпечення доброчесної поведінки військових посадових осіб у Збройних Силах України – це найбільш усталені правові прийоми та способи досягнення виконання військовослужбовцем тих дій, які він зобов’язаний реалізовувати під час несення служби, та утримання від заборонених та небажаних дій (бездіяльності).

Доведено, що класифікація методів адміністративно-правового забезпечення доброчесної поведін- ки військових посадових осіб у Збройних Силах України включає наступні групи методів: а) методи «жорсткого» права, до яких належать методи субординації та координації, б) методи «м’якого» права, зокрема, методи правової гармонізації, уніфікації, моделювання бажаної поведінки військовослужбовців, інтеріоризації вимог доброчесності у свідомість військових посадових осіб.

Зроблено висновок, що методи адміністративно-правового забезпечення доброчесної поведінки військових посадових осіб у Збройних Силах України характеризуються наступними особливостями: а) вони не завжди носять легальний характер; б) в них поєднується правові й морально-етичні елементи; в) використання досліджуваних методів має лонгітюдний характер і розташовано на тривале застосування, що обумовлено тривалістю процесів формування установок особистості в її професійній діяльності.

Посилання

Шопіна І.М. Феномен адміністративно-правового забезпечення в адміністративному праві України. Наука і правоохорона. 2018. №4. С.67-71.

Ivanova H., Felyk V., Bieliakov K., Shopina I. Defining the Concept of «Administrative and Legal Provision of Citizens’ Rights». Amazonia Investiga. T.2. №26. 2020. Р. 473-478.

Каращенко А.І. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції у митних органах України: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.07. адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ужгород, 2019. 242 с.

Галунько В. В. Теорія держави та права: конспект лекцій/ В. В. Галунько, Г. О. Пономаренко, В. К. Шкарупа; за заг. ред. В. К. Шкарупи. Херсон: ВАТ «ХМД», 2008. 280 с.

Гончаренко С.У. Метод. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; головний редактор. В. Г. Кремінь. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право