Правова природа фінансування Росією міждержавного тероризму і її війни проти України

Автор(и)

  • П. Пацурківський Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Ukraine
  • Р. Гаврилюк Докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри публічного права ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.46

Ключові слова:

міждержавний тероризм РФ проти України, війна РФ проти України, правова природа фінансування РФ тероризму проти України, правова природа фінансування РФ війни проти України, спонсорування РФ тероризму проти України

Анотація

Стаття присвячена аналізу правової природи фінансування Росією міждержавного тероризму і її війни проти України, яка уже змінила історію ХХІ століття. Звернуто увагу, що однією з найочевидніших рис цієї війни став її міжцивілізаційний характер, що зумовлює потребу переосмислення на парадигмально нових засадах усіх політичних та соціокультурних процесів не тільки в Україні і Росії, але й у Європі та усьому сучасному світі, необхідність принципового оновлення світоглядних і методологічних підходів та категорійно-понятійного апарату. Обгрунтовано положення, що вищезазначене сповна стосується і осмислення проблеми правової природи фінансування Росією міждержавного тероризму і війни в Україні, що складає основну мету нашого дослідження. Конкретними задачами аналізу вищезазначеної проблеми є з’ясування: правової природи фінансування РФ міждержавного тероризму; правових засад та джерел фінансування РФ війни в Україні.

Методологічну основу дослідження складають принципи об’єктивності та історизму; антропосоціокультурний та аксіологічний підходи у поєднанні з методами, розробленими Самуелем Гантінгтоном для аналізу міжцивілізаційних воєн у його бестселері «Зіткнення цивілізацій».

На підставі аналізу відповідних нормативних актів, доктринальних положень та фактів дійсності обгрунтовано висновок, що провідною формою фінансування російського державного тероризму проти України під час підготовки російсько-української війни та з початку цієї війни до повномасштабного вторгнення РФ в Україну було спонсурування Росією антиукраїнського тероризму, а з 24 лютого 2022 р. ця форма поступилася місцем прямому бюджетному фінансуванню Росією її тероризму проти України. Джерелом фінансування РФ її війни проти України на усіх етапах підготовки та ведення цієї війни було і залишається пряме бюджетне асигнування коштів її Державного бюджету, одержаних переважно за рахунок експорту енергоносіїв, в першу чергу нафти та газу.

Посилання

Samuel P. Huntington The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. USA. Simon & Schuster; an edition. 2011. 368 p.

Avriel G. Terrorism 2.0: The rise of the civilitary battlefield. Harvard national security journal. 2016. Vol. 7. № 1. Р. 199–240.

Hilpold P. The fight against terrorism and SC Resolution 2178: Towards a more Hobbesian or a more Kantian international society? Indian journal of international law. 2015. Vol. 55. № 4. Р. 535–555.

Богуцький П. Тероризм як антиправова соціальна практика. Право України. 2015. № 9. С. 90-95.

Громовенко К.В. Сучасні організаційно-правові засади протидії міжнародному тероризму з боку світової спільноти. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Випуск 3(38). С. 94-101.

Резолюція 1373 (2001), ухвалена Радою Безпеки на її 4385-му засіданні, 28 вересня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_854#Text

Zadeh M.E., Sadeghi M.N., Babaee A.M. Analysis of international terrorism criminography in the event of September 11 th, 2001. Journal of politics and law. 2016. Vol. 9. № 2. Р. 138-145.

Аль-Скейні та інші проти Сполученого Королівства, Європейський суд з прав людини, Велика палата (заява № 55721/07), 7 липня 2011 року. URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2011/1093.html

Galloway F. Anti-terrorism resolutions: The Security Council’s threat to the UN sys-tem. Journal of terrorism research. 2011. Vol. 2. № 3. Р. 105–125.

Резолюція 1456 (2003), ухвалена Радою Безпеки на її 4688-му засіданні, 20 січня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b22#Text

Договір про заборону війни як засобу національної політики (Пакт Бріана-Келлога). Міжнародний документ від 27.08.1928. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_647#Text

Документ A/CN.4/L.2, Текст Нюрнберзьких принципів, прийнятих Комісією міжнародного права ООН, витяг з щорічника Комісії міжнародного права: 1950, т. ІІ. URL: http://untreaty.un.org/ilc/documentation/ english/a_cn4_l2.pdf

Зелінська Н.А. Політичні злочини в системі міжнародної злочинності. Одеса. Фенікс. 2003. 400 с.

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму. Затверджена Резолюцією 54/109 від 9 грудня 1999 р. на четвертій сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text

Закон України «Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму» № 149-IV від 12.09.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/149-15#Text

Горбулін В.П. Хроніки передбачень: 2006-2017. Харків. Фоліо. 2017. 256 с.

Світова гібридна війна: український фронт. За заг. ред. В. П. Горбуліна. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ. НІСД. 2017. 496 с.

List of Gazprom’s Subsidiaries. URL: https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/7037037

Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2020 года Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 года N 1234-р https://docs.cntd.ru/document/901872984

Michael R. Gordon, Bojan Pancevski, Noemie Bisserbe and Marcus Walker. Vladimir Putin’s 20-Year March to War in Ukraine—and How the West Mishandled. It Washington and the EU vacillated between engagement and deterrence, as the Russian leader became more isolated and more obsessed. The Wall Street Journal. URL: https://www.wsj.com/articles/vladimir-putins-20-year-march-to-war-in-ukraineand-how-the-west-mishandled- it-11648826461

Шерр Дж. Жестокая дипломатия и мягкое принуждение: российское влияние за рубежом. Королевский институт международных отношений Chatham House, Центр Разумкова. Киев. Заповіт. 2013.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 25 апреля 2005 года. URL: https://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:jjQjygzLr3wJ:https://rg.ru/sujet/1895/+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

COHEN: Putin’s Valdai folly. Attacking the U.S. while standing on a shaky economy is unwise. The Washington Times. October 30, 2014. URL: https://www.washingtontimes.com/news/2014/oct/30/cohen-putins-valdai-folly/

Russia doubles fossil fuel revenues since invasion of Ukraine began. The Guardian. 27 April 2022. URL:https:// www.theguardian.com/world/2022/apr/27/russia-doubles-fossil-fuel-revenues-since-invasion-of-ukraine-began

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право