Правовий статус суддів найвищого адміністративного трибуналу Республіки Польща 1922-1939 рр.

Автор(и)

  • Ю. Юревич Аспірант кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. І. Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6662-3732

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.40

Ключові слова:

адміністративне судочинство, перший голова трибуналу, суддівська кваліфікація, дисциплінарна відповідальність, відставка судді

Анотація

Стаття присвячена історико-правовим аспектам вимог щодо кандидатур, порядку призначення, службових прав і обов’язків суддів Найвищого адміністративного трибуналу Республіки Польща 1922-1939 рр., гарантій їхньої незалежності, порядку звільнення з посади та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Висвітлено суспільно-політичні причини та передумови формування та зміни нормативної бази щодо правового статусу суддів Найвищого адміністративного трибуналу. Його особовий склад становили перший голова, голови та судді.

Першим головою, головами та суддями Найвищого адміністративного трибуналу могли стати тільки особи з юридичною освітою. Також не менш як половина суддів повинні були мати суддівську кваліфікацію. Конкретної кількості голів і суддів закон 1922 р. не визначав, тому вона змінювалася залежно від потреби. В обґрунтуванні урядового проекту закону про Найвищий адміністративний трибунал була висловлена пропозиція про те, що кількість його суддів не повинна перевищувати 30. У 1927 р. відбулося незначне перевищення цієї кількості – працювали 33 судді Найвищого адміністративного трибуналу.

Охарактеризовано проблеми добору кадрів до першого складу Найвищого адміністративного трибуналу Республіки Польща та заходи щодо їхнього вирішення. Висвітлено правовий статус дисциплінарних судів щодо суддів Найвищого адміністративного трибуналу. Судді Найвищого адміністративного трибуналу здійснювали повноваження безстроково, але могли бути переведені на іншу посаду чи відправлені у відставку керівництвом держави.

З’ясовано вплив розпорядження президента «Право про устрій загальних судів» 1928 р. на правовий статус суддів Найвищого адміністративного трибуналу. Проаналізовано підвищення вимог для зайняття посади судді Найвищого адміністративного трибуналу на підставі розпорядження президента 1932 р. Водночас цим актом необхідна кількість членів Вищого адміністративного трибуналу зі суддівською кваліфікацією була скорочена до не менш як однієї третини.

Посилання

Липитчук О. В. Система судових органів та судочинство Республіки Польща: дис. … канд. юрид. наук. Спец. 12.00.01. Львів, 2004. 211 c.

Malec D. Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922-1939 w świetle własnego orzecznictwa. Warszawa, Kraków: PWN,1999. 262 s.

Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. Dziennik Ustaw. 1922. Nr. 67. Poz. 600. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19220670600/O/D19220600.pdf

Binder W. Ustawa o Najwyższym Trybunale administracyjnym (z dnia 3 sierpnia 1922 poz. 600 Dz. U.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelą z dnia 25 marca 1926 roku poz. 437 i pokrewne ustawy. Warszawa: Hoesick Wilhelm, 1926. 168 s.

Malec D. Pierwsze nominacje sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym. Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. 2000. 5. S. 221-228.

Dziadzio A. Kariera zawodowa sędziów austriackiego Trybunału Administracyjnego w II Rzeczypospolitej Polskiej. Miscellanea Historica-Iuridica. T. XIV. Zeszyt 1. S. 109-122.

Sawicki J. Sądy administracyjne w Polsce. Dziennik Urzędowy Departamenu Sprawiedliwości. Dział nieurzędowy. 1920. Nr 1. S. 178-188; 234-240.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw. 1928. Nr. 12. Poz. 93. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19280120093/O/ D19280093.pdf

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. Dziennik Ustaw. 1932. Nr. 94. Poz. 806. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU19320940806/O/D19320806.pdf

Hełczyński B. The law in a reborn state. Polish law through the ages / W. J. Wagner (ed.). Stanford (California), 1970. S. 139-176.

Кобилецький М., Трепак Л. Юліан Заяць – правознавець, художник, співак. Вісник Львівського університету Серія юридична. 2021. Вип. 73. С. 177-179.

Кобилецький М., Трепак Л. Презумпція людяності, або Портрет на тлі епохи. URL: https://zn.ua/ukr/ personalities/prezumptsija-ljudjanosti-abo-portret-na-tli-epokhi.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право