Проблеми опанування поліцейськими тактичної медицини в умовах дистанційного навчання

Автор(и)

  • О. Бойко Старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1030-5997

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.37

Ключові слова:

тактична медицина, дистанційне навчання, мультимедійний контент, симуляції, воєнний стан, навчальний полігон

Анотація

Статтю присвячено висвітленню потреб удосконалення викладання тактичної медицини слухачам закладів вищої освіти системи МВС України під час дистанційного навчання із застосуванням в освітньому процесі інтерактивних технік, мультимедійних засобів навчання та симуляційного обладнання, які дозволяють відпрацьовувати практичні алгоритми на місці події з постраждалим. Актуалізована обов’язковість впровадження міжнародних стандартів у навчання та діяльність поліції за протоколами ТССС та ТЕСС, особливо, під час воєнного стану.

Наголошується, що дистанційне навчання не може повною мірою слугувати ефективною формою засвоєння знань з тактичної медицини, оскільки вимагає практичних очних сценарієво-орієнтованих занять з інструктором, які наближують теоретичне навчання до практичних реалій службової діяльності.

Засвоєння та набуття практичних умінь і навичок тактичній медицині формуються лише після багаторазового виконання конкретних маніпуляцій за умов дотримання алгоритмів їх виконання з професійним інструктором, які можливі лише в аудиторному режимі тренування, що знижує якість контролю в умовах дистанційного формату навчання.

Висвітлюються проблеми у задіянні значних ресурсів: технічних, організаційних, методичних, а також залучення спеціалістів до розробки та впровадження «геймерних» завдань, тобто використання ігрових практик в неігровому контексті («quest», «challenges»). Зауважується на важливості організації професійним інструктором активного сприйняття та забезпечення демонстрації та роз’яснення окремих аспектів кожної тематики.

Визначено обґрунтованість розробки та використання мультимедійних технологій у дистанційному викладанні тактичної медицини, які дозволять засвоїти знання та сприятимуть мотивації у формуванні стійких навичок надання домедичної допомоги. Перспективними напрямами удосконалення дистанційних курсів навчання тактичній медицині визначені виготовлення відеопосібників і розробка мультимедійного контенту навчально-тренувального характеру, систематизація та інкорпорація наявного у вільному доступі в мережі інтернет.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 №67/2022. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення 27.05.2022).

В ООН оновили дані щодо кількості загиблих мирних жителів України через війну. URL: https://www. slovoidilo.ua/amp/2022/04/25/novyna/suspilstvo/oon-onovyly-dani-shhodo-kilkosti-zahyblyx-myrnyx-zhyteliv- ukrayiny-cherez-vijnu (дата звернення 27.05.2022).

Про Національну Поліцію: Закон України від 02.07.2015. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.

Oksana Mysliva, Olena Nykyforova, Iuliia Kuntsevych. The modern methods of first aid (pre med care) teaching in the police institutions. Scientific journal «Philosophy, Economics and Law Review». 2021. №1. P. 219- 231. DOI: 10.31733/2786-491X-2021-2-219-231.

Домедична підготовка: підручник / [А. В. Самодін, О. В. Чуприна, Т. П. Жилін та ін.]; за заг. ред. В. В. Стеблюка. Харків: Право, 2020. 344 с.

Мислива О.О. Основи надання патрульною поліцією невідкладної (домедичної та медичної) допомоги постраждалим особам: навч. посібник / О. О. Мислива. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 144 с.

Про затвердження норм належності медичного забезпечення для підрозділів Національної поліції України: наказ МВС України від 20.05.2016 № 396. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0796-16#Text (дата звернення 27.05.2022).

Мислива О.О., Никифорова О.А., Бойко О.І. Використання міжнародного досвіду в ході навчання з тактичної медицини. Юридичний науковий електронний журнал. № 5. 2021. С. 317-319.

Технологія розробки дистанційного курсу : навчальний посібник / [Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. та ін.], за ред. В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка. К.: Міленіум, 2008. 324 с.

Долинський Є. В. Дистанційне навчання – одна з прогресивних форм підготовки фахівців. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. Вип. 42 / За заг. ред. проф. Матвієнко О.В. К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. С. 202-207.

Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2017 № 346. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/find/ l429172?stan=5/ (дата звернення 27.05.2022).

Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти: наказ МОЗ України від 04.08.2021 № 1627. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz- ukraini-vid-04082021--1627-pro-udoskonalennja-pidgotovki-z-nadannja-domedichnoi-dopomogi-osib-jaki-ne- majut-medichnoi-osviti (дата звернення 27.05.2022).

Бойко О.І. Стан правового регулювання надання домедичної допомоги поліцейськими в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. № 68 (2021). С. 137-141. DOI: 10.24144/2307-3322.2021.68.22//.

Тактична екстрена домедична підготовка для поліцейських: відеопосібник / В.Я. Покайчук, О. А. Никифорова, О.О. Мислива, С.А. Миронюк; ДДУВС. Дніпро : ДДУВС, 2020. DVD-ROM : 2 008 025 161 Мб. Назва з тит. екрану.

Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2014 року № 398. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0750-14#n15 (дата звернення 27.05.2022).

Мысливая О.О., Никифорова Е.А., Бойко О.И. Современные подходы к обучению тактической медицине с использованием зарубежного опыта. Развитие современной юридической науки: теория и практика: материалы международной научно-практической конференции. Нур-Султан, 2021. С. 444-450.

Мислива О.О., Никифорова О. А., Бойко О. І. Методологія проведення занять із тактичної медицини для поліцейських в Україні з урахуванням сучасних вимог НАТО. Юридичний вісник. № 2. 2020. С. 207-213.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право