Питання законодавчого врегулювання мирних зібрань в Україні

Автор(и)

  • О. Білаш Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1248-7798

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.36

Ключові слова:

мирне зібрання, мітинг, збори, демонстрація, похід, обмеження проведення мирного зібрання

Анотація

У статті досліджуються питання можливого врегулювання мирних зібрань законом в Україні та робиться спроба дати відповідь на питання про потрібність та необхідність прийняття спеціального закону. Досліджено конституційні положення та положення актів тлумачення норм конституції, а також законодавчі акти різних галузей права, які опосередковано врегульовують питання організації та проведення мирних зібрань.

Не зважаючи на відсутність спеціального закону, ряд аспектів реалізації цього права врегульовуються у розрізнених і несистематизованих актах. Зокрема, обмеження термінів повідомлення про проведення мирного зібрання (Закон «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»); визначення органів, до яких слід звертатися для повідомлення про мирне зібрання (Закони

«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації»); обмеження щодо часу проведення мирних зібрань (Виборчий кодекс України); встановлення можливості забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів при встановленні спеціальних правових режимів (Закони «Про правовий режим надзвичайного стану» та «Про правовий режим воєнного стану»); порядок заборони мирного зібрання у судовому порядку адміністративним судом (Кодекс адміністративного судочинства).

У ході дослідження доведено, що прийняття систематизованого законодавчого акту, який врегульовуватиме понятійні та процедурні питання сповіщення про проведення зібрання, повноваження відповідних органів у разі надходження такого сповіщення, права та обов’язки учасників зібрань є потрібним вчасним. Так само нормативне визначення самого поняття «мирне зібрання», форм, у яких може здійснюватися, відмежування від інших подібних заходів, які не підпадають під ознаки «мирного зібрання» тощо є затребуваним для напрацювання належної судової практики та захисту прав громадян.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. Київ, 2015. 168 с.

Лист Комітету ВРУ з питань правової політики від 23.11.2009 р. № 04-29/19-1430.

Тиліпська О. Ю. Зміст поняття та проблеми забезпечення права на мирні зібрання в Україні в контексті адміністративного права. Право і суспільство. № 6-1. Частина 2 / 2014. С. 213‒219.

Онищенко С. М. Адміністративно-правове забезпечення права на мирні зібрання. Дис. на зд. к.ю.н. Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Київ, 2019. 209 с.

Середа М. Л. Співвідношення права на свободу мирних зібрань із суміжними правами. Вісник Національної академії правових наук України. № 4 (83). 2015. С. 97‒107.

Клименко О. І. Конституційне право громадян на мирні зібрання та його забезпечення в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук, Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2014. 20 с.

Мельник Р. С. Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 240 с.

Васьковська О. В. Конституційне право на мирні збори та механізм його реалізації в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук, Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2007. 20 с.

Djavit An v. Turkey App. 20652/92. Judgment on 20 February 2003.

Рішення Конституційного суду України від 19.04.2001 № 4-рп/2001.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право