Взаємодія органів виконавчої влади на базовому рівні у процесі оптимізації повноважень органів місцевого самоврядування

Автор(и)

  • О. Антонюк Аспірантка кафедри господарського та адміністративного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.35

Ключові слова:

органи виконавчої влади, місцеве самоврядування, форми взаємодії, повноваження, реформування

Анотація

Статтю присвячено визначенню форм та напрямків взаємодії виконавчих органів влади базового рівня у процесі оптимізації повноважень органів місцевого самоврядування, здійсненої внаслідок реформи децентралізації влади.

Автором на підставі аналізу положень нормативно-правових актів визначено систему органів виконавчої влади, організовану в Україні. Доведено, що виконавчі органи, які утворюються при сільських, селищних, міських та районних у місті (у разі утворення) ради, представлені лише на одному - місцевому рівні. З’ясовано, що виконавчі органи державної влади утворюються на трьох рівнях – вищому (національному), центральному (регіональному) та місцевому (муніципальному) рівнях.

Аргументовано, що внаслідок здійснення реформи децентралізації влади в Україні протягом 2015- 2021 рр. було суттєво розширено повноваження органів місцевого самоврядування шляхом передачі значної частини таких повноважень від органів державної влади органам місцевого самоврядування.

На підставі аналізу положень законодавства України визначено форми взаємодії державних органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування на базовому рівні. Аргументовано, що найбільш поширеною формою взаємодії виконавчих органів є здійснення заходів державного контролю та нагляду за виконанням делегованих повноважень виконавчими органами місцевого самоврядування, зокрема у сфері благоустрою, охорони земель та культурної спадщини, соціального забезпечення тощо. Доведено, що звітування державних органів виконавчої влади перед місцевими радами щодо реалізації повноважень, делегованих державним органам, є однією з форм взаємодії виконавчих органів на базовому рівні. Встановлено, що до інших форм взаємодії органів виконавчої влади на базовому рівні є інформаційна взаємодія та співробітництво шляхом утворення спільних виконавчих органів та укладення договорів про спільну діяльність.

Посилання

Борисочева Н. Теоретичні підходи до розуміння системи органів виконавчої влади. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6. С. 111-116.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/794-18#Text.

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/586-14#Text.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 85, 118, 119, 133, 136,140, 141, 142, 143 Конституції України) від 15 січня 2008 року № 1-в/2008. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-08#Text.

Постанова Верховного Суду від 23 грудня 2021 року у справі № 0440/6596/18. URL : https://reyestr.court. gov.ua/Review/102170717.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768- 14#Text.

Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06.2003 № 963-

IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5203-17#Text.

Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень: постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 976. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2019-%D0%BF#n15.

Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1137-2019-%D0%BF#n15.

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2671-19#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право