Деякі проблеми правового регулювання охорони навколишнього середовища у Сполученому Королівстві після Brexit

Автор(и)

  • О. Трагнюк Кандидат юридичних наук, професор, доцент кафедри права Європейського Союзу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4505-8105
  • Ю. Щокін Доктор юридичних наук, доцент кафедри права Європейського Союзу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8082-2367

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.32

Ключові слова:

Brexit, екологічне право, безпека, суверенітет, субсидіарність, Сполучене Королівство і ЄС

Анотація

Проблема майбутнього правового регулювання охорони навколишнього середовища під час переговорів про вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу була однією із найбільш дискусійних. Як відомо, регламентація питань охорони навколишнього середовища і зміни клімату, як і зрештою політика держав-членів ЄС у цій сфері, відносяться до так званої спільної компетенції ЄС та держав-членів. ЄС через достатньо розвинуте екологічне законодавство здійснює сьогодні правове регулювання таких сфер суспільних відносин як природа, біорізноманіття, відходи та переробка відходів тощо. Якість навколишнього середовища, чисте повітря і вода, здорова флора і фауна в сучасних умовах можуть бути забезпечені лише шляхом транскордонного співробітництва, а правові стандарти ЄС сприяють розвитку нових технологій та бізнесу. Інвестори в компанії, що займаються відновлюваними джерелами енергії та екологічно чистими технологіями, а також відходами та їх переробкою зіштовхувалися із певними труднощами, які були пов’язані із переглядом національного законодавств ЄС у перехідний період. Формування ж нових стандартів, не дивлячись, на збереження певних союзних правил, відбувається поступово. Як наслідок вихід Великобританії зі складу ЄС неминуче вплинув тією чи іншою мірою на всі аспекти її екологічної політики, а також на рівень якості життя британців. Поза сумнівом, Сполучене Королівство, як і раніше, продовжуватиме торгівельні відносини з Європейським союзом, але, можливо, захоче знизити і до того ж радикальні національні екологічні стандарти, що, у свою чергу, дасть країні конкурентну перевагу порівняно з ЄС. У цій статті аналізуються правові та політичні міркування, що лежали в основі Brexit, у світлі міжнародних екологічних зобов’язань Сполученого Королівства, зокрема, що стосуються зміни клімату. Автори доводять, що дерегулюючий тиск ставить під сумнів реалізацію британської мрії про «зеленішу» державу після Brexit.

Посилання

Яковюк І. В. Brexit: причини і наслідки британського референдуму. Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. Харків, 2016. С. 25–29.

Brexit: environment and climate change: House of Lord, European Union Committee 12th Report of Session 2016–17, HL Paper 109. URL: https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/109/10902.htm.

Carrington D. UK’s out vote is a «red alert» for the environment. The Guardian, 24 June 2016, URL: www. theguardian.com/environment/damian-carrington-blog/2016/jun/24/uks-out-vote-is-a-red-alert-for-the-environment.

Harrabin R. (2018). Brexit «could damage UK environment». URL: https://www.bbc.com/news/science- environment-44814783.

Burns Ch. (2019). De-Europeanising or disengaging? EU environmental policy and Brexit. Environmental Politics. Vol. 28, Issue 2: The Future of European Union Environmental Politics and Policy. Pp. 271-292.

Lee M. (2018 ). Brexit and environmental protection in the United Kingdom: governance, accountability and law making. Journal of Energy & Natural Resources Law. Vol. 36, Issue 3. Pp. 351-359.

Macrory R. (2019). Environmental law in the United Kingdom post Brexit. ERA Forum. 19:643–657.

Reid C. T. (2021). Mapping post-Brexit environmental law. ERA Forum. Vol. 21, Pp. 655-665.

Reid C.T. (2016). Brexit and the future of UK environmental law. Journal of Energy & Natural Resources Law. Vol.34, Issue 4. Pp. 407-415.

Scotford E. (2016). Brexit and Environmental Law: Challenges and Opportunities. King’s Law Journal. Vol. 27, Issue 3: ‘Brexit Means Brexit’ - But What Does Brexit Mean? Pp. 416-419.

Macrory, R. (1991). Law, E.: Shifting discretions and the new formalism. In: Lomas, O. (ed.) Frontiers of Environmental Law. London : John Wiley & Sons. pp. 8–23.

Яковюк І. В. Правова культура в умовах глобалізації та європейської інтеграції. Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць. Харків : Право, 2007. № 13. С. 3–16.

European Union (Withdrawal) Act 2018. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/contents/ enacted.

Яковюк І. В. Система джерел права Європейського Союзу. Філософія права і загальна теорія права. 2013. № 1. С. 209–220.

Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part. URL: https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.149.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A149%3ATOC.

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 of 19 October 2020 amending Annexes IC, III, IIIA, IV, V, VII and VIII to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste. Official Journal of the European Union, L 433, 22.12.2020, p. 11.

The International Waste Shipments (Amendment of Regulation (EC) No 1013/2006) Regulations 2020, No. 1455. URL: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1455/made.

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/785 of 29 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance thiamethoxam. Official Journal of the European Union, L 132, 30.5.2018, p. 40.

Pesticides (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 No. 1376. URL: https://www.legislation.gov.uk/ uksi/2020/1376/contents/made.

Emergency pesticide authorisation approved to protect sugar beet in England if specific conditions are met. URL:https://www.gov.uk/government/news/emergency-pesticide-authorisation-approved-to-protect-sugar-beet-if- specific-conditions-are-met .

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право