Урегулювання трудових спорів шляхом медіації

Автор(и)

  • Л. Менів Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватного права Державного податкового університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.30

Ключові слова:

альтернативний спосіб вирішення трудового спору

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання урегулювання трудових спорів шляхом медіації. Трудові спори є одними із найбільш численних правових спорів і найбільш поширеною серед юрисдикційних форм захисту трудових прав є судовий захист. Але в умовах війни, коли багато працівників стали внутрішньо переміщеними особами, були змушені виїхати за межі нашої держави, не працюють суди виникає необхідність пошуку альтернативного судочинства. Ефективним механізмом позасудового вирішення спорів виступає медіація.

Зазначається, що доцільність застосування саме процедури медіації як першочергового способу захисту прав та законних інтересів сторін трудових правовідносин, порівняно із судовим розглядом та розглядом у КТС, говорить той факт, що саме таке посередництво може забезпечити швидке розв’язання трудового конфлікту. Інститут медіації є позитивним законодавчим рішенням в Україні, що скоротить тривалість трудових спорів, видатки на судочинство із державного бюджету, зменшить завантаженість судів.

Зроблено висновок, що медіація, як спосіб вирішення трудових спорів — це позасудова добровільна, конфіденційна процедура, що ініціюється суб’єктами трудового права (працівником чи роботодавцем) щодо залучення незалежного, неупередженого, професійного медіатора (посередника) для досягнення спільного вирішення трудового спору та продовження трудових відносин між ними.

Хоч на сьогодні і спостерігається зростання інтересу до медіації трудових спорів, але низький рівень правової культурі, низький рівень довіри до медіації, недостатня поінформованість суспільства в цілому, і громадян зокрема, про медіацію, її переваги як альтернативного судовому розгляду, складність вибору медіатора як високопрофесійної особи не сприяє швидкому розвитку медіації трудових спорів.

В умовах воєнного стану медіація трудових спорів є особливо актуальною. Адже введення воєнного стану на всій території держави відобразилося на процесі здійснення правосуддя судами України. Для запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та учасників судового процесу на тимчасово захоплених територіях держави наразі зупинено здійснення правосуддя. На іншій території суди продовжують здійснювати правосуддя, однак, з певними особливостямиі гарантувати безперебійну роботу судів в період війни вкрай важко. Тому, в умовах воєнного стану медіація – це альтернатива судовому процесу вирішення трудових спорів і врегулювання конфліктів.

Посилання

Фокіна Т. Альтернативні методи врегулювання трудових спорів. Бюлетень Національної служби посередництва й примирення. 2012. № 5-6. С. 14-18.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/322-08/conv.

Про медіацію: Закону України № 1875-IX від 16.11.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875- 20#Text

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX%3A32008L0052

Подковенко Т.О. Інститут медіації : зарубіжний досвід та українські перспективи. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 1. С. 26–31.

Шинкар Т.І. Сутність процедур примирення в системі альтернативного вирішення юридичних конфліктів (спорів). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія. Юридичні науки. 2017. № 876. С. 219–226.

Бурак В. Я., Кулачок-Тітова Л. В., Пилипенко П. Д. Альтернативні способи вирішення трудових спорів. Хм.: ХУУП, 2015. 172 с.

Кільдюшкіна О. Передумови впровадження медіації в Україні. Все для юриста. 2010. №3. С.130-133.

Середа О.Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору. Право та інновації. 2017. № 2. С. 38–45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення