Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів

Автор(и)

  • А. Толстих Аспірант кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6550-4152

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.29

Ключові слова:

господарські спори, права суб’єктів господарювання, альтернативне вирішення спорів, розвиток інституту медіації, переговорний процес, медіація, медіатор

Анотація

Останнім часом в Україні все частіше вживається практика альтернативного вирішення господарських спорів без застосування класичних судових процедур, оскільки усталена традиція звернення суб’єктів господарювання до державних установ з приводу кожного конфлікту призвела до перевантаження органів судової влади. Альтернативою поліпшення доступу до правосуддя та зменшення навантаження на суди є застосування такого способу розв’язання конфлікту, як медіація. В країнах англосаксонської системи права - США, Австралії, країнах Європи, медіація впродовж тривалого часу залишається самим розповсюдженим альтернативним способом врегулювання спорів. В українській науковій і юридичній площині інститут медіації не є таким розвинутим і частовживаним, і наразі перебуває лише на етапі становлення та розвитку. Вчені та законодавці вже багато років працюють над створенням належних умов для запровадження медіації в Україні: проводиться просвітницька робота щодо змісту та переваг медіації, здійснюється розробка,експертний аналіз проектів законів про медіацію, надаються детальні рекомендації, приймаються та вводяться в дію нові нормативно-правові акти, реалізуються програми запровадження медіації шляхом створення координаційних груп, інститутів та центрів медіації, проводиться навчання для суддів і медіаторів. Тож існує досить широке коло актуальних питань з приводу забезпечення роботи механізму медіації, які підлягають детальному науковому дослідженню та вимагають практичного опрацювання.

Дану статтю присвячено дослідженню загальних засад запровадження медіації як альтернативного способу вирішення господарських спорів в умовах модернізації законодавства. Визначено основні етапи становлення інституту медіації в Україні, поняття та особливості медіації як одного з альтернативних способів вирішення господарських спорів, проаналізовано національні та міжнародні нормативно-правові акти в сфері медіації та, з огляду на такий аналіз, окреслено проблеми правового забезпечення даної процедури вирішення господарських спорів в Україні і запропоновано варіанти їх вирішення.

Посилання

Кохан Г. Чи потрібна медіація Україні? Юридичний радник. 2014. №2 (74).URL: http://yurradnik.com.ua/ stati/d1-87-d0-b8-d0-bf-d0-be-d1-82-d1-80-d1-96-d0-b1-d0-bd-d0-b0-d0-bc-d0-b5-d0-b4-d1-96-d0-b0-d1-86-d1- 96-d1-8f-d1-83-d0-ba-d1-80-d0-b0-d1-97-d0-bd-d1-96/

Козак В. СУДОВА ВЛАДА. Мистецтво посередництва. Чи стане медіація ефективною та затребуваною альтернативою судовому вирішенню спорів №35 (1437) 07.09 - 13.09.2019.URL: https://zib.com.ua/ua/ pda/139131.html

Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах: Директива 2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. Офіційний вісник Європейського Союзу. L 136/3 Директиви. URL: http://www. ukrmediation.com.ua/files/directive_ukr1.pdf.

Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10.05.2006 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/361/2006.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Про медіацію : Закон України від 16 листопада 2021 р. № 1875-IX / Верховна Рада України. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text.

Бучко В. Б. Доцільність та ефективність запровадження інституту медіації в цивільному та господарському процесі України : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 10 грудня 2015 р. URL: http://www. legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view =article&id=1112%3A021215-19&catid=137%3A3-1215 &Itemid=169&lang=ru.

Самойленко А. Альтернатива судовим баталіям: переговори, медіація та третейський суд. Правовий тиждень. 2010. № 17. 27 квітня. URL: http://www.npp.com.ua/articles/articles/1991.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право