Показання свідків в системі засобів доказування у господарському судочинстві

Автор(и)

  • Ю. Башкірова Аспірантка Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.27

Ключові слова:

господарський процес, свідок, показання свідка, учасники судового розгляду, судовий розгляд, доказування

Анотація

У статті розглянуто місце та роль показань свідків в системі засобів доказування у господарському судочинстві. З цією метою проаналізовано відповідне господарське процесуальне законодавство, яке надає визначення показань свідків та регламентує порядок їх отримання. Проведений аналіз наукових джерел дозволив виявити, що інститут свідків, саме у господарському судочинстві, є однією із дискусійних тем не тільки серед практиків, а також серед вчених. Здійсненний критичний огляд позицій вчених стосовно місця та ролі показань свідків в системі засобів доказування у господарському судочинстві. Визначено, що впровадження інституту свідків у господарське судочинство пов’язано з метою уніфікації та спрощення процесуальних аспектів судочинства.

Встановлено, що незважаючи на достатньо тривалі дискусії стосовно застосування інституту свідків у господарському судочинстві, практика продемонструвала необхідність розширення засобів доказування за рахунок показань свідка, оскільки вбачається, що дослідження саме таких свідчень в окремих випадках може сприяти встановленню об’єктивної істини у справі та забезпечити повноту та всебічність розгляду справи.

З аналізу процесуальних норм зроблено висновок, що суб’єктами доказування у господарському судочинстві можуть бути й особи, які безпосередньо не беруть участь у справі. Саме до цієї групи суб’єктів відноситься свідок.

Позитивна риса свідка в тому, що він безпосередньо сприйняв обставини справи за допомогою органів чуттів і відсутності юридичної зацікавленості у вирішенні справи. У господарському судочинстві існують справи, в яких можуть бути використані показання свідків, що зумовлюють наявність між свідком і стороною певних взаємозв’язків.

Наголошено, що при залученні свідків до судового процесу існує загроза затягування розгляду справи та, як слідство, порушення принципу оперативності розгляду справи через зловживання з неявкою свідків на судове засідання. Запропоновано зміни до господарського процесуального законодавство щодо регламентування обов’язків надання показань свідком.

Доведено, що запровадження інституту свідків у господарське процесуальне законодавство є позитивними змінами, які спрямовані на наближення господарського судочинства України до європейських стандартів.

Посилання

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. Офіційний веб- портал Верховної Ради України. Законодавство України: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

Козирєва В. П., Хомченко О. В. Показання свідка як засіб доказування у господарському процесі. Юридичний вісник. 2018. № 4 (49). С. 151-156.

Духовна О. Свідок як новий учасник господарського процесу. Ліга: Закон. 2018. URL: http://jurliga. ligazakon.ua/news/2018/ 2/22/168629.htm

Манойленко К. Новий ГПК не говорить, як суд повинен установлювати достовірність названого свідком джерела. Закон і Бізнес. 2017. URL: http://zib.com.ua/ ua/ 130969svidki _v_gpk_proces_mozhe_vtratiti_ operativnist_i_pros totu.html.

Авраімов А. Ті, хто бачив усе. Закон і Бізнес. 2018. URL: https://zib.com.ua/ ua/ print/ 131658 zgidno_z_ gpk_pokazannya_svidkiv_ lishe_yakscho_nemae_inshih_d.html.

Бахуринський В. С. Правовий статус свідків у господарському процесі. Протокол. 2017. URL: https:// protocol.ua/ ua/pravoviy_status_svidkiv_u_gospodarskomu_pro tsesi.

Стефанів Т. У чому полягають переваги та ризики запровадження інституту свідка в господарському процесі. Закон і Бізнес. 2017. URL: http://zib.com.ua/ ua/128683v_chomu_ polyagayut_perevagi_ta_riziki_ zaprovadzhennya_i nstit.html.

Роїк О. Показання свідка як доказ у господарському процесі. Юрист&Закон. 2017. URL: https://www. asterslaw.com/ua/press_center/ publications/participation_of_witne sses_in_commercial_litigation_in_ukraine

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право