Порядок вчинення консулом нотаріального провадження з прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів: необхідність вдосконалення процедури

Автор(и)

  • Є. Фурса Кандидат юридичних наук, перший секретар відділу аналізу, планування та інформації Департаменту консульської служби, Міністерство закордонних справ України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2931-1393

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.24

Ключові слова:

консул, нотаріальна процедура, депозитні операції, гроші, цінні папери, консульський збір

Анотація

У статті розкривається процедура вчинення консулом нотаріального провадження з прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів, аналізуються його етапи та стадії та систематизуються усі процесуальні дії консула, які він вчиняє на кожній стадії з урахуванням правил вчинення нотаріальних дій. На першому етапі консул встановлює особу, яка передає гроші та цінні папери в депозит та яка буде отримувати ці цінності, мету чи зобов’язання, для виконання якого здійснюється даний внесок, пpичини, з яких зобов’язання не може бути виконане безпосеpедньо боржником, перевіряє наявність у заяві відомостей про сумарну номінальну вартість цінних паперів, які приймаються у депозит, якщо вони видані у документарній формі та правильність сплати консульського збору. Другий етап зводиться до зберігання консулом на депозиті грошових сум та цінних паперів, але цей процес потребувати доплати, оскільки наперед не можна встановити, коли за їх передачею звернеться кредитор. Проте процесуальні дії консула на даному етапі взагалі не регламентовані Законом України «Про нотаріат» та Положенням. Третій етап даного провадження — це видача кредитору грошових сум та цінних паперів на його вимогу. Четвертий етап повернення коштів боржнику не обов’язковий та має місце за умов, якщо кредитор не отримав кошти чи цінні папери, або відмовився від їх отримування, або місце проживання чи місцеперебування кредитора консулу невідоме. Повернення грошових коштів та цінних паперів може допускатися лише за згоди депонента (кредитора) або за piшенням суду. Вимога боржника про повернення грошових сум та цінних паперів та згода кредитора на їх повернення мають бути викладені у письмовій формі. Така систематизація дій консула матиме істотний вплив на законність його діяльності, зокрема, будуть відсутні підстави для оскарження їх до суду. Зроблені автором пропозиції з вдосконалення такої процедури шляхом внесення доповнень до порядку вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України та правильного визначення розміру консульського збору у Тарифах консульського збору матиме значення для найліпшої охорони прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, які знаходяться у державі перебування консула.

Посилання

Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України затверджене Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 р. N 142/5/310 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649- 04?find=1&text=%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0 BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%BC%D0% B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC#w1_13 (дата звернення: 03.06.2022)

Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріального провадження з прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів: актуальні питання теорії і практики. Правова позиція. 2022. №1.С.56-61.

Фурса С.Я. Фурса Є.І. Посвідчення факту прийняття в депозит нотаріуса грошових сум та цінних паперів

/ В кн. Теорія нотаріального процесу. Підручник / ред. д.ю.н., професора Фурси СЯ. Київ. Цул: Алерта, 2012. С. 647-655.

Консульський статут України, затверджений Указом Президента України від 2 квітня 1994 року N 127/94. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127/94#Text (дата звернення: 03.06.2022)

Фурса С.Я. Одноетапні та багатоетапні нотаріальні провадження / В кн. Теорія нотаріального процесу. Науково- практичний посібник. / ред д.ю.н., професора С.Я.Фурси. Київ. ЦУЛ; Алерта, 2012. С. 337-340.

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами консульських установ Киргизької Республіки/ http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/94594 (дата звернення: 03.06.2022)

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Процесуальне становище перекладача в нотаріальному процесі, його процесуаоьні права, обов’язки, відповідальність / В кн. Теорія нотаріального процесу. Науково-практичний посібник / ред. д.ю.н., проф. С.Я.Фурси. Київ. Алерта: Цул, 2012. С. 174-181.

Фурса С.Я., Фурса Є.І. Процесуальний порядок вчинення нотаріального провадження з прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів / В кн. Теорія нотаріального процесу. Науково- практичний посібник.

/ ред д.ю.н., професора С.Я.Фурси. Київ.ЦУЛ; Алерта, 2012. С.652,653.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право