Алгоритм охорони та захисту фотографічних творів: проблеми та шляхи вдосконалення

Автор(и)

  • А. Мотузна Магістрант Навчально-наукового інституту Сумського державного університету, Ukraine
  • Л. Золота Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства ННІ права, Сумського державного університету, судовий експерт, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1100-4520

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.21

Ключові слова:

авторське право, фотографія, інтелектуальна власність, медіація, технічні засоби захисту

Анотація

Фотографічний твір належить до об’єктів авторського права, яке в свою чергу є галуззю права інтелектуальної власності. Важливим принципом авторського права є те, що воно поширюється не на ідеї, а лише на його реальне вираження. У зв’язку з тим, що фотографічний твір може існувати тільки у матеріальному чи електронному вигляді, будь-яке його використання без дозволу автора вже є порушенням. Розвиток мистецтва фотографування набагато випереджає розвиток українського законодавства. Це призводить до проблем у визначенні фотографічного твору як об’єкта авторського права та його охорони. В мережі Інтернет існує майже необмежений доступ до мільйонів фотографічних зображень, що створює умови для правопорушень. Незаконне використання твору, видавання чужого твору за свій, спотворення твору – лише частина правопорушень, що можуть здійснюватися по відношенню до авторів фотографічних творів. Прогалини у законодавстві породжують зростання кількості правопорушень у сфері авторського права. Автори в свою чергу, зазнають збитків. Захистити результат творчої праці автор може декількома способами: правовими та технічними. Користуючись різними ресурсами та сервісами у цифровому просторі, можна відмітити значну кількість технічних засобів захисту фотографічних творів від недобросовісних посягань. Але законодавчо вони не мають ніякої регламентації у сфері авторського права. Слід зазначити, що чинне законодавство не має окремих режимів охорони для фотографічних творів, виражених у матеріальному та цифровому вигляді. Через специфічний формат цифрові зображення, розміщені в мережі Інтернет можуть бути скопійовані та розміщені на іншому веб-ресурсі. Якщо вдається вчасно виявити недобросовісного користувача, постає питання правильної фіксації порушення. Для відновлення порушених прав, зазвичай, звертаються до суду, що перевантажує роботу судової системи України.

Посилання

Подкоритов О.В. Проблеми захисту фотографічних творів як об’єкту права інтелектуальної власності. URL: http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=489.

Про авторське право і суміжні права: Закон України № 3792-XII від 23.12.1993 Відомості Верховної Ради України (ВВР). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.

Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб’язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. Київ, «К.І.С.», 2007. 448 с.

Карташов Н. Проблеми захисту авторського права в мережі Інтернет. URL: https://blog.liga.net/user/ nkartashov/article/26575.

Дрогозюк К. Способи фіксації електронних доказів, отриманих із соціальних мереж, у цивільному процесі України. Юридичний вісник. № 4. 2020. С. 74 – 84.

Офіційний сайт Центру компетенції адресного простору мережі Інтернет. URL: https://web-fix.org/.

Рішення Господарського суду Запорізької області від 11.01.2018 р. y cправі № 71673077. URL: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/71673077.

Притика Ю. Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Київ, 2006. 29 с.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. №29. ст. 367.

Логвиненко М., Кордунян І. Особливості поетапного здійснення медіації у сфері інтелектуальної власності: перспективи для України. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 6. 2019. С. 100 – 108. URL: http://uran.inprojournal.org/article/view/188351.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право