Правова природа договору про сурогатне материнство

Автор(и)

  • Е. Костик Аспірантка інституту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України м. Київ, Україна, адвокат, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1282-7649

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.20

Ключові слова:

сурогатне материнство, гестаційний кур’єр, договір про сурогатне материнство, предмет договору про сурогатне материнство, медична послуга, торгівля людьми, договірні правовідносини

Анотація

У статті проведено аналіз правовідносини у сфері сурогатного материнства через призму договірного права з метою встановлення відмінностей із складом злочину, передбаченим статтею 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми». Також нами було встановлено, що підставою виникнення між суб’єктами правовідносин даного виду допоміжних репродуктивних технологій є договір про сурогатне материнство.

Аналізуючи правову природу цього договору з огляду на його предмет, нами було встановлено, що договір про сурогатне материнство є договором про надання медичних послуг, що стосується місця такого договору в системі договорів – договором про надання фактичних медичних послуг. Окрім того, ми встановили та дослідили предмет договору про сурогатне материнство. Таким чином, предметом цього договору є безпосередньо дії сурогатної матері, тобто її добровільна згода виношувати та народити дитину для батьків, які позбавлені такої можливості за медичними показаннями здійснити це самостійно, за грошову компенсацію або без такої. Оскільки, сурогатне материнство є одним із видів допоміжних репродуктивних технологій, ми встановили, що цей метод є одним із медичних показань лікування безпліддя. З цього випливає, що дії сурогатної матері є медичними послугами.

У наші статті, ми дослідили склад злочину «Торгівля людьми» та здійснили порівняльний аналіз цього злочину із договором про сурогатне материнство для виявлення відмінностей між ними. Також ми встановили ключову ознаку, яка розмежовує вищезгадані поняття – це відсутність генетичного зв’язку між дитиною, народженою в результаті застосування програми сурогатного материнства та сурогатною матір’ю. Окрім того, ми виділити головні ознаки, які не передбачають склад злочину «Торгівля людьми» учасниками програми сурогатного материнства.

У цій статті ми проаналізували судову практику, яка дозволила більш практично продемонструвати коли в діях особи є склад злочину «Торгівля людьми», який є відмінним від правової природи договору про сурогатне материнство.

Посилання

Николайчук Л. М., Купчак Н. М., Срібна Б. Р. Сурогатне материнство: суть, проблеми та правове регулювання. Публічне право. 2020. Випуск № 2 (38) / 2020. С. 113-120.

Кравцова Т., Корнієнко М. Сурогатне материнство: проблеми правового регулювання та судової практики. Юридична газета online. 2020. Випуск №13 (719). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/ medichne-pravo-farmacevtika/surogatne-materinstvo-problemi-pravovogo-regulyuvannya-ta-sudovoyi-praktiki. html Станом на 20.04.2022 рік.

Штанова А.А., Гарин Л.Ю., Тоненкова Е.Е. Суррогатное материнство как элемент защиты прав мужчин на отцовство. Медицинский альманах. 2019. № 1(58). С. 18–22.

Майданик Р. Правове регулювання відносин сурогатного материнства з іноземним елементом. імплементація кращого досвіду в Україні. Юридичний журнал: Право України. 2020.Випуск № 3(2020). С. 121-138.

Дзюбенко О.Л. Правова природа та істотні умови договору про сурогатне материнство. Експерт: Парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 1. С. 141–152.

Француз А.Й. Сурогатне материнство: правове регулювання договору про надання послуги сурогатного материнства. Правничий вісник Університету КРОК. 2017. № 29. C.97-101.

Таланов Ю.Ю. Актуальні проблеми сурогатного материнства в законодавстві України. Вісник ХНУВС. 2012. № 1 (56).с.360-368.

Коренга Ю.В. Договір сурогатного материнства. Трибуна дисертанта. 2012. С. 133-137.

Головащук А.П. Деякі аспекти договору сурогатного материнства. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 2/2. С. 66-71.

Герц А.А. Договірні зобов’язання у сфері медичних послуг. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.Львів.2016.с.421.

Шуміло І.А., Ковпик О.С. Правові та етичні проблеми транскордонного сурогатного материнства. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 182-186.

Вирок Сихівського районного суду м. Львова від 22.10.2018 р. Справа № 464/5381/17. Режим доступу: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/77316796/ Станом на 10.04.2022 р.

Кадакова К. У Києві викрили схему продажу немовлят за кордон під виглядом сурогатного материнства. Одна дитина коштувала $70 тисяч. Інтернет видання. 2021. Режим доступу: https://babel.ua/ news/68362-u-kiyevi-vikrili-shemu-prodazhu-nemovlyat-za-kordon-pid-viglyadom-surogatnogo-materinstva-odna- ditina-koshtuvala-70-tisyach Станом на 10.04.2022 р.

Чігер В. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми. Науково-практичний господарсько-правовий журнал: Підприємництво, господарство і право. 2019. №5/2019 С.266-269.

Самороков В.О. Торгівля людьми: кримінально-правовий аспект. Науковий журнал: Молодий вчений. 2017. № 5.1 (45.1).С.115-118.

Негодченко Д.О. Юридичний аналіз структури злочину, передбаченого ст. 149 КК України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № К 2′ 2011. С.306-316.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право