Особливості відшкодування судових витрат на професійну допомогу адвоката в цивільному процесі

Автор(и)

  • А. Калюжна Здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти ДДУВС, Ukraine
  • Д. Моісеєнко Доцент кафедри ЦПД, кандидат юридичних наук Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти ДДУВС, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.18

Ключові слова:

адвокат, відшкодування витрат, судові витрати, професійна допомога, цивільний процес

Анотація

В науковій статті досліджуються особливості відшкодування судових витрат на професійну допомогу адвоката в цивільному процесі України. Особливу увагу приділено окремим аспектам, зокрема: належності судових витрат, порядку відшкодування судових витрат сторонам, перевірці відповідності витрат на професійну правничу допомогу, визначення розміру гонорару адвоката (у його співмірності з обсягом наданих послуг, складністю справи, часом витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт, а також ціною позову або значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи), зменшення судових витрат за клопотанням сторони або за відсутності такого клопотання. Також, в статті аналізуються окремі аспекти реалізації права кожного на судовий захист, яке безпосередньо гарантовано Конституцією України та законами України. Зокрема, визначено, що реалізувати дане право може кожен, чиї права, свободи або інтереси було порушено у межах конституційного, цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства України. Здійснення процедури захисту відбувається в судовому порядку. Участь у судовому процесі може бути пов’язана зі значними витратами для сторін.

В статті докладно проаналізовано особливості відшкодування судових витрат на професійну допомогу адвоката в цивільному процесі, висвітлено прогалини у правовому полі, а саме щодо розміру визначення гонорару адвоката, порядку відшкодування судових витрат сторонами, можливості зменшення витрат на професійну правничу допомогу за клопотанням сторони або за відсутності відповідного клопотання.

Також, в статті здійснено аналіз особливостей відшкодування витрат на отримання фізичними та юридичними особами правової допомоги. Безпосередньо зазначено, що визначення розміру гонорару адвоката, завжди має свої особливості та індивідуальний характер, що залежить від розглянутої справи та понесених витрат.

Посилання

Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. № 1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 31 жовтня 2019 року № 4-в/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004v710-19#Text.

Постанова Великої Палата Верховного Суду від 12.05.2020 у справі № 904/4507/18 URL: https:// zakononline.com.ua/court-decisions/show/91572017.

Висновки Об’єднаної Палати Верховного Суду у справі № 922/445/19 від 03.10.2019 URL: https:// zakononline.com.ua/court-decisions/show/85211544.

Гнатів О. Б. Практика фактичного відшкодування витрат на правничу допомогу з реальними у цивільному процесі. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 4. С. 164-166. URL:http://nbuv.gov.ua/ UJRN/aprpr_2019_4_31 (дата звернення 21.05.2022р.).

Постанова Верховного Суду у справі № 922/676/21 від 14.12.2021. URL: https://verdictum.ligazakon.net/ document/101989994?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03

Постанова Верховного Суду у справі № 905/716/20 від 08.04.2021. URL: https://verdictum.ligazakon.net/ document/96105989?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03

Постанова Верховного Суду у справі № 916/2087/18 від 31.03.2021. URL: https://verdictum.ligazakon.net/ document/95976166?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03

Постанова Верховного Суду у справі № 922/3812/19 від 10.12.2020 URL: https://verdictum.ligazakon.net/ document/96105989?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03

Постанова Верховного Суду у справі № 910/20852/20 вiд 01.12.2021, URL: http://iplex.com.ua/doc. php?regnum=101829596&red=100003b9f2d7369c47a1c8d44592eba2c7472d&d=5

Постанова Верховного Суду у справі № 821/227/17 від 11.06.2020, URL: https://zakononline.com.ua/ court-decisions/show/89757201

Постанова Верховного Суду у справі 726/549/19 від 31.03.2020 URL: https://zakononline.com.ua/court- decisions/show/88507227

Постанова Верховного суду у справі № 922/445/19 від 03.10.2019 URL: http://www.arbitr.gov.ua/ pages/131

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду у справі №826/856/18 від 22.12.2018 р: URL: http://www.arbitr.gov.ua/pages/131

Рябов Д.С. Щодо проблемних питань, пов’язаних із відшкодуванням судових витрат на професійну правничу допомогу в господарському судочинстві. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021.

№ 3. С. 81-86. URL: http://apnl.dnu.in.ua/3_2021/15.pdf.

Свірін О.Ф. Застосування у господарському та цивільному судочинстві принципу відшкодування судових витрат стороні. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 3. С. 93-97. URL: http://lsej.org. ua/3_2018/28.pdf.

Устюшенко С. Витрати на професійну правничу допомогу у цивільному судочинстві. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/9/6.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право