Особливості забезпечення конституційного права на справедливий суд під час війни

Автор(и)

  • Н. Шелевер Кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3641-4910

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.16

Ключові слова:

правосуддя, воєнний стан, справедливе судочинство, суддя, рішення суду

Анотація

У статті автор розглядає питання забезпечення гарантованого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права кожного на справедливий суд. На даний час Україна знаходиться у важкому стані, бо Указом Президента України 24 лютого 2022 року оголошено воєнний стан. Це звісно вплинуло на правосуддя, яке здійснюється з певними особливостями, але якість здійснення правосуддя, на думку автора, не повинна погіршуватися під час війни, а, навпаки, покращуватися. Тому у даному дослідженні автор намагається це довести та показати, що недотримання права на справедливий суд має негативні наслідки. На даний час Верховним Судом змінено територіальну підсудність судових справ, у зв’язку з тим, що деякі суди зруйновані і здійснення правосуддя є неможливим. Проте в умовах війни зростають вимоги до суддів, оскільки є колосальна різниця у здійсненні правосуддя у воєнний час та у мирний час. Акцентується увага, що головним обов’язком суддів під час війни є відновлення порушеного права і утвердження принципів верховенства права та справедливості. Під справедливим судочинством необхідно розуміти не лише справедливість самої процедури правосуддя, але і результат правосуддя – винесення судом справедливого вердикту.

Автор аналізує досвід Голови Верховного суду Ізраїлю Аарона Барака, який описує своє бачення щодо здійснення правосуддя в умовах війни. Такий досвід є безцінним, оскільки Ізраїль весь час знаходиться в небезпеці і в сфері здійснення правосуддя розроблено відповідні корисні та позитивні напрацювання. Українським суддям доцільно переймати такий досвід ізраїльських колег, оскільки Україна тривалий час після закінчення війни також може знаходиться у небезпеці поряд з таким непередбачуваним і агресивним сусідом. Автор звертає увагу, що несправедливість судового процесу породжує негативні наслідки, тому усі зусилля судової влади повинні бути спрямовані на максимально ефективне виконання своїх функцій, утвердження принципу справедливості як мети правосуддя. Справедливість – це основний принцип судочинства, яким повинен керуватися суддя при прийнятті рішення.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. Дата оновлення: 18.03.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2 (дата звернення: 17.04. 2022).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. Дата оновлення: 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 17.04.2022).

Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні: Указ Президента України від 10.05.2006 р. № 361/2006. Дата оновлення: 04.06.2006. URL: (дата звернення: 21.04.2022).

Гуйван П.Д. Право на справедливий суд: сутність та темпоральні виміри за міжнародними стандартами: монографія. Харків: Право, 2019. 584 с.

Олег Ткачук. Чи справедливі українські судді. Закон і Бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/120851.html (дата звернення: 01.05.2022).

Рекомендація № 94 (12) «Незалежність, дієвість та роль суддів»: Комітет міністрів Ради від 13 жовтня 1994 р. № 94 (12). Дата оновлення: 17.11.2010. URL:(дата звернення: 03.05.2022).

Aharon Barak. Foreword: a judge on judging: the role of a Supreme Court in a democracy. HeinOnline. 116 Harv. L. Rev. 19 2002-2003/ 144 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право