Порушення прав дітей під час війни Російською Федерацією

Автор(и)

  • Я. Швець Студентка факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • І. Соколова Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3659-7086

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.15

Ключові слова:

діти, права дитини, війна, окупація України, насильство проти дітей, вбивство дітей

Анотація

Стаття присвячена дослідженню порушення прав дитини Російською Федерацією під час збройної агресії стосовно України. В статті проведено аналіз міжнародних документів щодо питань захисту дітей, визначено поняття «дитина» в розумінні міжнародних інституцій. З’ясовано, що особливий статус дітей та необхідність їх правової охорони задекларовано у Загальній декларації з прав людини, Конвенції ООН про права дитини.

Встановлено ті міжнародні документи, які передбачають захист прав дітей під час військової агресії, зокрема визначено, що Російська Федерація системно порушує норми Конвенції ООН про права дитини, Женевської конвенції та Гаазької конвенції. Встановлено порушення права на життя та захист від катувань, право на безпеку, особисту недоторканість та захист гідності, право на захист від сексуального насильства, право на безпечні умови для життя і здорового розвитку, право на майно і житло, право на освіту та інші права дітей.

Наголошено на необхідності проведення превентивної діяльності щодо запобігання подальшого порушення прав дітей, а також на важливості посилення евакуаційних механізмів держави, домовленостей про зелені коридори із Росією та її військовими на різних рівнях. Проаналізовано Римський статут щодо ознак, які можуть вказати на можливу кваліфікацію загарбницьких дій Російської Федерації. Встановлено, що дії військовослужбовців Росії можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, а саме умисне вчинення діянь, які піддають цивільне населення голоду як способу ведення війни шляхом позбавлення його предметів, необхідних для виживання, у тому числі умисне створення перешкод для надання допомоги, як це передбачено Женевськими конвенціями.

Акцентовано на важливості навчання дітей правилам поведінки в укриттях, в небезпечних місцях, під час повітряної тривоги.

Рекомендовано для дітей, які вже стали жертвами окупантів, забезпечити надання кваліфікованих медичних і психологічних послуг.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80/conv#Text (дата звернення 28.05.2022).

Сімейний кодекс України від 10.01.2002. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення 28.05.2022).

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402- 14#Text (дата звернення 28.05.2022).

Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 242 дитини. URL : https://t.me/ pgo_gov_ua/4255 (дата звернення 28.05.2022).

Загальна декларація прав людини, 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text. (дата звернення 20.05.2022).

Конвенція про права дитини, 1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text. (дата звернення 20.05.2022).

Конвенція про захист цивільного населення під час війни, 1949 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_154#Text (дата звернення 20.05.2022).

Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї : Положення про закони і звичаї війни на суходолі, 1907. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text (дата звернення 20.05.2022).

Злочини Росії проти українських дітей. URL : https://ukrainer.net/zlochyny-proty-ditey/ (дата звернення 20.05.2022).

Римський статут міжнародного кримінального суду, 1998. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_588#Text (дата звернення 20.05.2022).

Опольська Н. Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні. Право. 2015. Випуск 27. С. 278-283.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право