Менталітет доби масового суспільства: правові аспекти в українському вимірі

Автор(и)

  • С. Гладкий Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгів, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2616-8664

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.3

Ключові слова:

менталітет, правовий менталітет, суспільство споживання, людина маси, масовізація суспільства, правова свідомість, правова культура

Анотація

У статті актуалізуються ідеї розробників двох важливих для соціального сьогодення концепцій: суспільства споживання (масової культури, масової свідомості) та менталітету. На основі цих ідей окреслюються основні напрямки осмислення декількох усталених і потужних внутрішніх (культурно-психологічних) чинників, що детермінують розвиток сучасного українського суспільства, його правової та політичної систем. Такими чинниками для автора статті виступають національний менталітет і процес масовізації суспільства.

Менталітет мислиться автором як глибинне і переважно невідрефлексоване соціально-психічне утворення, яке виявляє себе через типові для певної спільноти психологічні настанови й поведінкові стереотипи. Правовий менталітет трактується як функціональний вияв національного менталітету, детермінований колективно-психологічними явищами, що мають правове значення. Масовізація характеризується як тенденція розвитку суспільства, що спричинюється до формування і панування спрощеної, стереотипної системи цінностей і відповідних моделей мислення та поведінки. Стверджується, що масовізація активізує психологічний механізм розкріпачення глибинно-психологічних (ментальних) настанов.

Осмислюються панівні ментальні настанови, які є історично усталеними в українському суспільстві (насамперед, анархійний індивідуалізм українців). Розглядається прояв цієї настанови в нормальних та екстремальних умовах життя суспільства. Констатується певна нейтралізація дії низки ментальних настанов в умовах війни (зокрема, так званого комплексу «меншовартості»). Охарактеризовані ключові загрози й ризики, що пов’язані з дією домінантних настанов менталітету українців в умовах прискореної масовізації суспільства та цивілізаційної нерозвиненості державних і громадських демократичних інституцій.

Формування функціонально повноцінної еліти розглядається як ключовий чинник конструктивної реалізації українським суспільством особливостей національного менталітету. Наголошується важлива роль самоусвідомлення (самопізнання) в нейтралізації деструктивної дії національних ментальних структур в умовах масовізації сучасного суспільства.

Посилання

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції / О.О. Безрук та ін.; за ред. М. П. Требіна. Харків : Право, 2019. 741 с.

Клімова Г. П. Правова ментальність: сутність та умови формування. Право та інновації. 2019. № 2. С. 72-77.

Донченко О. І. Колективізм і індивідуалізм як фактори формування правового менталітету. Правова держава. 2017. № 28. С. 13-20.

Харитонов Є. О., Харитонов О. I. Менталiтет, правоментальнiсть та концепт приватного права. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 8. С. 53-59.

Кобко-Одарий В. С. Украинский правовой менталитет и его основные детерминанты. Право і суспільство. 2017. № 1(2). С. 9-13.

Поліщук І. О. Правова ментальність: інтерпретації у науковому дискурсі. Проблеми законності. 2016. Вип. 133. С. 226-232.

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». Москва : Индрик, 1993. 327 с.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс ; [Пер. с исп.]. Москва : АСТ, 2005. 269 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-25

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень