Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: до питання законодавчих змін

Автор(и)

  • М. Смокович Доктор юридичних наук, Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, заслужений юрист України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1710-4044

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.72

Ключові слова:

правосуддя, правовий режим воєнного стану, територіальна зміна підсудності судових справ, право на судовий захист

Анотація

Стаття присвячена аналізу чинного процесуального законодавства, «проєктно-нормативного пакету» про діяльність судів та суддів в умовах правового режиму воєнного стану з метою виявлення та усунення можливих нормативно-процесуальних перешкод (прогалин) у сфері правосуддя. Констатовано, що переведення України у формат військового державного адміністрування зумовило прийняття низки законів у сфері правосуддя. Ці закони мають «доповнюючий», «коригуючий» характер, їх норми спрямовані конкретизувати, уточнити, змінити або ж доврегулювати чинну законодавчу базу держави. Обґрунтовано недоцільність імперативного законодавчого унормування окремих організаційно-правових питань у сфері правосуддя. Територіальна зміна підсудності судових справ у разі об’єктивно вимушеної необхідності має здійснюватися на основі дискреційного рішення голови Верховного Суду до іншого найбільш безпечного суду, а не до «найбільш територіально наближеного суду» як це визначив законодавець. Ключовим моментом тут має бути безпека суду, а не його територіальна наближеність. Здійснення правосуддя судами в умовах дії правового режиму воєнного стану має здійснюватися не лише в нерозривній сув’язі із забезпеченням реальної доступності кожного до правосуддя, а й забезпечення необхідних і безпечних умов для роботи суддів судів системи судоустрою України.

Законодавцю необхідно узаконити напрацьовані проектні процесуальні напрацювання у сфері правосуддя з метою оптимізації роботи судів системи судоустрою України у період дії режиму воєнного стану. Такі законодавчі пропозиції до процесуальних кодексів стосуються таких питань як: а) організація і проведення зборів суддів в умовах воєнного чи надзвичайного стану, зокрема й дистанційної участі суддів у таких зборах; б) порядок та процедура розподілу судових справ у суді у разі об’єктивної неможливості застосування автоматизованого визначення складу суду у цій чи іншій судовій справі; в) організаційно-процесуальна форма участі учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів; г) можливість участі суддів у судовому засіданні дистанційно у режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

 

Посилання

Про внесення зміни до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення територіальної підсудності судових справ: Закон України від 3 березня 2022 р. № 2112-IX / https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2112-20#Text

Про внесення змін до розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення сталого функціонування судової влади в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя: Закон України від 15 березня 2022 р. № 2128-IX / https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2128-20#Text

Про електронні довірчі послуги: Закону України від 5 жовтня 2017 р. № 2155-VIII / Відомості Верховної Ради України, 2017, № 45, ст. 400.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура