Застосування технічних засобів під час проведення слідчого експерименту

Автор(и)

  • Ю. Поляк Ад’юнкт кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4630-7676

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.69

Ключові слова:

докази, досудове розслідування, перевірка і уточнення відомостей, процесуальна дія, слідчий

Анотація

У статті висвітлюються проблеми застосування технічних засобів під час проведення такої слідчої (розшукової) дії як слідчий експеримент. Для цього проаналізовано практику органів досудового розслідування, експертних установ та наукову літературу. Оскільки метою проведення даної процесуальної дії є перевірка і уточнення важливих для досудового розслідування відомостей, наголошується на потребі обов’язкового використання різноманітних технічних засобів, що будуть найбільш доцільними та ефективними залежно від обставин події кримінального правопорушення.

Звертається увага на випадки, коли слідчий експеримент необхідно проводити у житлі чи іншому володінні особи. В такому разі обов’язковим засобом фіксації буде виступати відеокамера, для нормальної роботи якої впродовж усієї процесуальної дії доцільно мати про запас кілька повербанків та значного обсягу (32 чи більше Гб) носій інформації. Для надання безпосередньої технічної допомоги рекомендується залучати до проведення слідчого експерименту спеціаліста, що володіє спеціальними навичками застосування технічних та інших засобів. Це дасть змогу слідчому зосередитися на складанні протоколу, якісній організації слідчого експерименту та досягненні мети його проведення, а спеціаліст забезпечить його якісну фіксацію і належне оформлення додатків.

Наведено рекомендації щодо застосування під час слідчого експерименту не тільки таких стандартних засобів фіксації як фотоапарат чи відеокамера, але й криміналістичної валізи, різних засобів освітлення, вимірювальних приладів (лазерного далекоміру, мірного колеса, шумоміру, пристрою для визначення швидкості TruCAM), засобів для реконструкції події чи створення наближених до неї умов (розпилювачів води, вентиляторів) тощо. Зважаючи на різноманіття технічних засобів, наголошується на потребі дотримання слідчим вимог ст. 104 КПК України щодо детального опису в протоколі характеристики технічних засобів та носіїв інформації, на які слідчий експеримент фіксується.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/4651-17

Балицький Т. М. Слідчий експеримент в системі слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Ірпінь, 2015. 216 с.

Чаплинська Ю. А. Слідчий експеримент (організаційний аспект). Криміналістичний вісник. 2013. № 1. (19). С. 43–48.

Вальчишин Г. І. Умови проведення слідчого експерименту під час розслідування дорожньо-транспортної пригоди і тактичні прийоми їх забезпечення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2018. Вип. 51. Т. 2. С. 113–116.

Бічурін Р. Х. Особливості слідчого експерименту під час розслідування вбивств із хуліганських мотивів. Вісник ХНУВС. 2015. № 1 (68). С. 15–22.

Пиріг І. В., Самсонова В. В. Організація і тактика слідчого експерименту при розслідуванні крадіжок на території садівницьких товариств і дачних кооперативів. Вісник ЛугДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2016. № 3. С. 280–288.

Стратонов В. М., Чесакова М. С. Тактика проведення слідчого експерименту в умовах протидії розслідуванню злочинів. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. Серія Право. 2018. № 5 (17). С. 139–144.

Верховний Суд роз’яснив, коли проведення слідчого експерименту належить розцінювати як допит, що немає в суді доказового значення (у справі № 489/5879/19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98327517

Криміналістика: підручник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. Є. В. Пряхіна.– 3-тє вид., переробл. та допов. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 948 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність