Застосування принципу юридичної визначеності при розгляді адміністративних справ

Автор(и)

  • О. Щербанюк Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1307-2535
  • Л. Бзова PhD, асистент кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3143-4904

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.58

Ключові слова:

принципи права, юридична визначеність, адміністративне судочинство, ЄСПЛ, судова практика

Анотація

Принцип є відправною точкою для аналізу, інтерпретації та застосування будь-якої системи. Принцип обґрунтовується тим, що в адміністративній сфері звичайним явищем є зміна тлумачення певних правових норм з відповідною зміною орієнтації, що має нормативний характер, що впливає на ситуації, які вже визнані та закріплені в чинності. Абстрактне проголошення принципу правової визначеності, що стає все більш поширеним, іноді породжує перебільшення, іноді невиправдані ризики, через що нав’язується його розмежування відповідно до чинного правового порядку. Таким чином, шляхом догматичного аналізу пропонується класифікувати зміст принципу правової визначеності на два концептуальні ядра, а саме: визначеність і стабільність. У цьому аспекті вважається чинність правових норм, ефективної проекції і зміст правових норм, тоді як під призмою стабільності досліджуються інститути набутого права, досконалий правовий акт і res judicata, підпринцип захисту законних очікувань з їх відповідними проявами.

Принцип правової визначеності, також відомий як принцип легітимних очікувань (захист довіри), є одним із основних підпринципів верховенства права, що є одним і з найважливіших принципів загального права. Принцип правової визначеності або стабільності правовідносин запобігає необґрунтованому деконституції правових актів чи ситуацій, навіть якщо під час його конституювання мала місце невідповідність правовому тексту. Таким чином, важливість правової визначеності спрямована на захист очікувань громадян, тобто державний менеджер повинен використовувати минулі практики та прецеденти державного управління, які зробили можливим та створили очікування у громадян. Принцип правової визначеності передбачає наявність злагодженого механізму, здатного забезпечувати верховенство права та слугувати стандартом для законодавства та судочинства. У широкому розумінні принцип правової визначеності являє собою сукупність вимог до організації та функціонування правової системи з метою забезпечення перш за все стабільного правового становища індивіда шляхом вдосконалення процесів правотворчості та правозастосування.

Посилання

Богачова Л. Принцип правової визначеності в європейському і національному праві : змістова характеристика. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/ j-pdf/ tipp_2013_2_74. pdf (дата звернення: 09.04.2022)

Постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 26 травня 2021 року. Справа №824/266/20-а. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/97218445 (дата звернення: 08.04.2022)

Постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 23 січня 2020 року. Справа №818/1770/17. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87129585 (дата звернення: 07.04.2022)

Смокович М. І. Принцип правової визначеності в адміністративному судочинстві: окремі теоретичні засади та практичне застосування. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 88 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. Одеса: Гельветика, 2020. С. 116-127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право