Правові засади призначення на посади голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Автор(и)

  • К. Профатіло Аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.55

Ключові слова:

статус, порядок, конкурс, конкурсна комісія, уряд, вимоги, державна служба

Анотація

Цілісний адміністративно-правовий статус Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей має комплексно визначати не тільки компетенцію та гарантії діяльності, але й порядок і підстави їх обрання та припинення повноважень. Сьогодні ж правовий механізм призначення на посади Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей залишається недостатньо розгорнуто та узгоджено врегульованим на законодавчому та підзаконному рівнях, що загалом негативно впливає на ефективність функціонування Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Вказане актуалізує аналіз правових засад призначення на посади Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, визначення сутності та особливостей порядку їх призначення, а також обґрунтування напрямків удосконалення статусу Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Встановлено, що адміністративно-правовий статус Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей характеризується лише частковим поширенням на них загального порядку призначення на посади державної служби та наявністю (фрагментарного та невпорядкованого) спеціального регулювання засад їх конкурсного відбору та призначення. Обґрунтовано, що удосконалення статусу Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей насамперед потребує усунення колізії щодо суб’єкта та порядку проведення конкурсу на дані посади, покладення його проведення на Комісію з питань вищого корпусу державної служби, залучення до проведення такого конкуру представників громадськості, експертів і вчених, а також запровадження гарантованої винагороди членам конкурсної комісії. Крім цього, мають бути усунені протиріччя та дублювання вимог до Голови та членів, вилучена наразі формальна вимога щодо їх бездоганної ділової репутації, поширені вимоги щодо не суміщення на близьких осіб Голови та членів, а також встановлено додаткові вимоги до особи, яка може бути обрана на посаду Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Посилання

Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор: Закон України від 14.07.2020 № 768-IX. Офіційний вісник України. 2020. № 66. Ст. 2129.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Офіційний вісник України. 2016. № 3. Ст. 149.

Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор: проект Закону України від 18.12.2019 реєстр. № 2285-д. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2285-%D0%B4&skl=10#ui-tabs-2.

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»: Закон України від 13.04.2020 № 553-IX. Офіційний вісник України. 2020. № 34. Ст. 1123.

Зозуля О. І. Економічні, соціальні та культурні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні. Право і безпека. 2020. № 2 (77). С. 156–163. https://doi.org/10.32631/pb.2020.2.21.

Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби: Закон України від 23.02.2021 № 1285-IX. Офіційний вісник України. 2021. № 20. Ст. 851.

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246. Офіційний вісник України. 2016. № 28. Ст. 1116.

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 19. Ст. 134.

Рішення Конституційного Суду України від 10.06.2010 № 16-рп/2010. Офіційний вісник України. 2010. № 49. Ст. 1611.

Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні: монографія. Харків: Майдан, 2019. 620 с.

Протоколи засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби. URL: https://nads.gov.ua/ vishchij-korpus-derzhavnoyi-sluzhbi/komisiya-z-pitan-vishchogo-korpusu-derzhavnoyi-sluzhbi/protokoli-zasidan.

Головач А. В. Адміністративно-правовий статус керівника в органах державної податкової служби України: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2011. 37 с.

Хабарник у Комісії з регулювання азартних ігор виявився офіцером СБУ – ЗМІ. URL: https://thepage.ua/ ua/news/habarnik-v-komisiyi-regulyuvannya-azartnih-igor-viyavivsya-oficerom-sbu.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право