Застосування ознак податкового резидентства Державною податковою службою України

Автор(и)

  • Г. Петренко Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8214-3889
  • А. Буравська Студентка юридичного факультету, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8214-3889

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.53

Ключові слова:

резидент, податкове резидентство, ознаки податкового резидентства, Державна податкова служба України

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблематики застосування ознак податкового резидентства Державною податковою службою України. Актуальність даного питання зумовлена неоднозначністю підходів щодо застосування таких ознак до визначення, підтвердження або позбавлення статусу податкового резидента України та подальшого застосування механізму оподаткування такої особи. Неправильне визначення резидентства може стати перешкодою на шляху України до приєднання до Єдиного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією, а також зумовити зростання кількості судових позовів до Державної податкової служби України. Методологічну основу дослідження складає низка загальнонаукових та приватно-наукових методів, зокрема порівняння, узагальнення, діалектичний та формально-юридичний метод, також системного та комплексного аналізу. У статті проаналізовано ознаки податкового резидентства, що застосовуються у міжнародному та національному законодавстві, судову практику щодо застосування ознак податкового резидентства, а також можливі шляхи застосування їх Державною податковою службою України. Доведено, що при визначенні фізичної особи резидентом/нерезидентом ДПС України слід застосовувати наступні ознаки: 1) загальні (застосовуються послідовно) – постійне житло, центр життєвих інтересів, звичайне місце проживання, громадянство; та 2) спеціальні – положення передбачені міжнародними договорами щодо визначення податкового резидентства. Ознаку центру життєвих інтересів ДПС України рекомендується використовувати як основну, шляхом анкетування фізичних осіб. Виявлено необхідність внесення змін та доповнень в законодавство щодо чіткого визначення способів застосування ознак податкового резидентства саме ДПС України, що буде відповідати вимогам Модельної конвенції ОЕСР, а також розширення повноваження ДПС України щодо можливості надання, зміни, або визнання фізичної особи такою, що втратила статус резидента.

Посилання

Коссе Д.Д. Податковий резидент – фізична особа в міжнародному правовому режимі оподаткування. Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften. 2020. Band4. C. 53-58.

Glossary of Tax Terms. Organisation for Economic Cooperation and Development. URL: https://www.oecd. org/ctp/glossaryoftaxterms.htm.

Бондаренко І.М. Особливості податкового резидентства фізичних осіб у сучасних умовах. Фінансове право. С. 127-133.

Helminen M. Scope and Interpretation of the Nordic Multilateral Double Taxation Convention. Bulletin For International Taxation. 2007. № 1. С. 23.

Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14. Ст. 556.

ДФСУ роз’яснює які документи підтверджують статус податкового резидента України для іноземців. URL: http://surl.li/bhsat.

Рішення Івано-Франківського міського суду від 21 травня 2019 року у справі № 344/768/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81872028.

Правова позиція Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 18 грудня 2018 року у справі № 2а/1670/7003/12. URL: http://surl.li/bhjqr.

Ярош Я., Богатир В. Особливості визначення податкової резидентності фізичних осіб: практичні аспекти.URL: http://surl.li/bhjrw.

Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed. Version 2017. OECD.

Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227. Офіційний вісник України. 2019. №26. Ст. 10.

Тіхоненко Р.Г. Правове регулювання податкового резидентства фізичних осіб в Україні та світі .URL: http://surl.li/bhmmn.

Про підтвердження статусу податкового резидента України: Наказ Державної податкової адміністрації України від 12 квітня 2002 р. № 173. Офіційний вісний України. 2002. №18. Ст. 252.

Рішення від 22 жовтня 2019 р. у справі № 420/4658/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://surl.li/bhsaz.

Підтвердження статусу податкового резидента України. Офіційний веб портал міста Кривого Рогу. URL: https://krmisto.gov.ua/ua/procs/detail/1702.html.

Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV. Офіційний вісник України. 2003. №11. Ст. 7.

Стало відомо, скільки українців виїхало за кордон цього року. Слово і Діло Аналітичний портал. URL: http://surl.li/bhrro.

Вдовічена Л.І. Втрата статусу податкового резидента: прогалина законодавства. Право і суспільство. 2020. № 1 частина 2. С. 102-108.

Kalnytska I., Fedorenko T. With the introduction of the rules on controlled foreign companies, tax residency status becomes an important issue for Ukrainian individuals.URL: http://surl.li/bpmjt .

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право