Класифікація видів публічного адміністрування за критерієм юридичних наслідків

Автор(и)

  • Є. Жукова Кандидат юридичних наук, докторант Міжрегіональної Академії управління персоналом, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2471-5230

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.51

Ключові слова:

юридичні наслідки, види публічного адміністрування, критерії, юридичні акти, правовідносини, правове забезпечення

Анотація

Мета статті полягала в тому, щоб на підставі аналізу теоретичних та нормативно-правових джерел запропонувати класифікацію видів публічного адміністрування за критерієм юридичних наслідків.

Обґрунтовано, що юридичні наслідки у сфері суспільних відносин з публічного адміністрування знаходять своє втілення в юридичних актах різноманітного характеру: ліцензіях, сертифікатах, свідоцтвах, а також документах інформаційно-довідкового характеру (довідках і витягах із єдиних та державних реєстрів). Це представляє собою зовнішній аспект виникнення, зміни, припинення чи легалізації правовідносин, які, власне, й являють собою основний зміст юридичних наслідків.

За юридичними наслідками можна виокремити такі найбільш поширені види публічного адміністрування: реєстрація; надання правового статусу; надання або анулювання дозволу за заявою замовника; видача ордеру; ліцензування; сертифікація; паспортизація; посвідчення; зняття з обліку; погодження; внесення змін до реєстрів; атестація; надання висновку; звуження та розширення господарської діяльності; видача державного посвідчення; установлення категорій; присвоєння розрядів.

Акцентовано увагу на тому, що деякі види публічного адміністрування не тягнуть за собою юридичних наслідків. До них, зокрема, належать: консультації, які проводяться персоналом публічних адміністрацій щодо особливостей законодавства і прав фізичних та юридичних осіб у певних сферах суспільних відносин; публічне обговорення проєктів регуляторних актів, які, незважаючи на результати обговорення, можуть бути взагалі не затверджені або затверджені без урахування позицій сторін обговорення; планування, прогнозування та оцінка результатів діяльності з публічного адміністрування у певних сферах суспільних відносин; проведення науко-практичних конференцій, круглих столів, семінарів та колоквіумів, з метою обговорення актуальних проблем публічного адміністрування у певних сферах та пошуку шляхів їх вирішення.

Посилання

Баландіна В. Г. Юридичні факти у податковому праві: дис. канд. юрид. наук :спец. 12.00.07. Київ, 2007. 227с

Рябченко О. П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин : монографія / за заг. ред. О. М. Бандурки:. Харків: Вид-во Ун-ту внутрішніх справ, 1999. 299 с

Рябов А.Е. Юридические факты в механизме правового регулирования: Ареф. …Дисс.канд.юрид. наук: 12.00.01. Нижний Новгород, 2005. 34 с.

Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації та змін до нього: Наказ Міністерства культури України 18.04.2012 № 366. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-12#Text

Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями: постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №203. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-2020-%D0%BF#Text

Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF#n590

Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах: постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006- %D0%BF#n10

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 845. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845-2016-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право