Кадрова політика національної поліції України в умовах війни

Автор(и)

  • І. Дрок Кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9722-2376

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.50

Ключові слова:

війна, воєнний стан, Національна поліція, кадрова політика, кадрове забезпечення, проходження служби

Анотація

Наукова стаття написана з метою на підставі дослідження сучасних нормативно-правових актів та практики їх реалізації визначити особливості кадрової політики Національної поліції в умовах війни.

Автор наголошує, що державна кадрова політика є складовою державної політики, а кадрова політика в Національній поліції – складовою державної кадрової політики України. Від загального політичного курсу в державі залежить політика його органів (зокрема МВС України), які в подальшому формують принципи її державної кадрової політики.

Акцентовано на тому, що з урахуванням оперативної обстановки, наявної інформації, політичних, економічних, соціальних умов, географічного положення, інших обставин розробляються спеціальні плани, відповідно до яких здійснюється розгортання особового складу та матеріально-технічного забезпечення органів і підрозділів Національної поліції.

Рівень підготовки особового складу Національної поліції є невід’ємною складовою характеристик особового складу Національної поліції. У роботі пропонується змінити форми та методи навчання поліцейських.

У роботі проаналізоване діюче законодавство України, а також два законопроєкти: «Про внесення змін до законів України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії режиму воєнного стану» від 13.03.2022 № 7147 та «Про внесення зміни до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо присвоєння спеціальних звань поліції під час дії воєнного стану» від 20.03.2022 № 7184, які безпосередньо встановлюють засади кадрової політики в Національній поліції під час війни.

Запропоновано виділити загальні властивості, яким має відповідати кадрова політика Національної поліції в умовах війни. Автор включає до них: стратегічний характер, комплексність, професіоналізм персоналу, спеціалізацію персоналу, безперервність, злагодженість.

Зроблено висновок про те, що, незважаючи на більше, ніж місяць перебування України у стані війни, кадрова політика Національної поліції за таких умов перебуває досі на стадії свого становлення, а її загальні засади лише наразі формуються.

Посилання

Про введення воєнного стану: Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/389-19#Text

Ковалів М.В., Іваха В.О. Діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану. URL: https:// science.lpnu.ua/sites/default/files/journal paper/2017/jun/4948/vnulpurn201683712.pdf

Про внесення змін до законів України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії режиму воєнного стану: проєкт Закону України від 13.03.2022 № 7147. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=73909

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/580-19#Text

Про внесення зміни до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо присвоєння спеціальних звань поліції під час дії воєнного стану: проєкт Закону України від 20.03.2022 № 7184. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39258

Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон України від 15.03.2018 № 2337-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19#Text

Про реалізацію окремих положень Дисциплінарного статуту Національної поліції України: наказ МВС України від 07.11.2018 № 893. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1355-18#n17

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право