Поняттєвий ряд - віртуальні активи

Автор(и)

  • С. Грицай Кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін Інституту права та суспільних відносин, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0051-6149

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.49

Ключові слова:

віртуальні активи, криптовалюта, біткоїн, стейблкоїн, токін, цифрова валюта, віртуальна валюта, електроні гроші, безготівкові гроші, грошові сурогати

Анотація

У статті проводиться дослідження термінологічного апарату, який застосовується до новітніх технологій, які наразі активно використовуються в мережі Інтернет, як елементи «е-комерції», та мають поширене узагальнююче найменування – криптовалюта. Відповідні поняття внесені і до Закону України «Про віртуальні активи» від 17.02.2022 року №2074-IX, та інші пов’язані з ним нормативно – правові акти України. Для виконання приписів п.1 Розділу VI Закону 2074 та з метою введення дію Закону України №2074-IX, Верховна Рада України 13.03.2022 року зареєструвала законопроект №7150 зі змінами до Податкового кодексу України. Наразі в Україні ринок віртуальних активів фактично вже є сформованим та існує протягом приблизно п’яти років, але знаходиться повністю поза межами правового поля держави. Цілком очевидно, що учасники ринку не мають можливості отримувати правовий захист, а держава не отримує майже ніяких податкових надходжень від функціонування відповідної галузі економіки у “сірій” або навіть ”чорній” зоні. Також, за таких умов вкрай складним виявляється ефективне здійснення державою та суб’єктами первинного фінансового моніторингу заходів щодо боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Розглядається новітній термінологічний апарат, у тому разі і в правовому полі України, з точки зору етимології та вмісту їх поняття, - тим самим визначивши їх придатність, як сучасної правової дефініції. За результатами дослідження були зроблені висновки, що в Законі 2074 ведуча правова дефініція «віртуальний актив», по - перше, не виражає галузь її застосування, як то у більшій мірі – фінансова; по-друге, не відповідає широковідомим визначенням складового слова «актив»; по-третє, по своїй природній сутності має риси притаманні терміну – технологія. У зв’язку з цим вважаємо більш доцільним у Законі 2074 назву основної правової дефініції прийняти як – віртуальні фінансові технології або цифрові фінансові технології.

Посилання

Денежная купюра - это... Что такое Денежная купюра? Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/891948 (дата звернення: 26.03.2022).

Денежные средства и их эквиваленты (Cash and cash equivalents) – МСФО. URL: https://www.audit-it. ru/ifrs/terms/items/cash-and-cash-equivalents.html (дата звернення: 26.03.2022).

Купюра - это... Что такое купюра? - Значение слова. Поиск слов дословно. URL: //xn--b1advjcbct.xn-- p1ai/ (дата звернення: 26.03.2022).

Отчет ФАТФ. Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ ФТ. Франция. Париж : ФАТФ, 2014. Також доступний за посиланням: https://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/ Virtualnye_valyuty_FATF_2014.pdf (дата звернення: 12.04.2022).2014.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування обороту віртуальних активів в Україні». (перша редакція 13.03.2022). Також доступний за URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1245235 (дата звернення: 17.04.2022).

Про віртуальні активи. Закон України. (перша редакція 17.02.2022). № 2074-IX. Також доступний за URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2074-20 (дата звернення: 15.04.2022).

Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами. (перша редакція 13.03.2022). №7150. Також доступний за URL: https://itd.rada.gov.ua/ billInfo/Bills/Card/39211 (дата звернення: 15.04.2022).

За ред. Евгентевой, А. П. Технология. Словарь русского языка. 1999. РАН, Ин-т лингвистич. исследований. Також доступний за посиланням: http://feb web.ru/feb/mas/mas-abc/19/ma436321. htm?cmd=0&istext=1 (дата звернення: 27.03.2022).

Финтех — что это такое простыми словами. sovcombank.ru. URL: https://sovcombank.ru/blog/glossarii/ finteh--chto-eto-takoe-prostimi-slovami (дата звернення: 27.03.2022).

Что такое активы и пассивы в бухгалтерском учёте. URL: https://sberbusiness.live/publications/chto- takoe-aktivy-i-passivy-v-bukhgalterskom-uchiote (дата звернення: 26.03.2022).

Анохин Н. В., Шмырева А. И. Криптовалюта как инструмент финансового рынка. Идеи и идеалы. Vol. 2, Issue 3 (37). P. 39–49.

Есипов А. В. Блокчейн, криптовалюты и возможные направления развития банковских технологи. Ученые записки Международного банковского института. Issue 1 (23). P. 120–126.

Понаморенко В. Е. Тенденции развития валютного контроля в России в условиях цифровизации экономики. Юридическая наука. Issue 2. P. 151–156.

Признание и классификация активов в соответствии с МСФО. URL: https://finotchet.ru/articles/590/ (accessed 26/03/2022).

Прохоров В. В., Пантелеев В. И. Цифровые финансовые активы как основа государственно-частного партнерства. Вестник Алтайской академии экономики и права. Vol. 2, Issue 3. P. 150–154.

Романов Н. И., Романова Н. В. Цифровые финансовые активы и государство: контроль и безопасность. Научный результат. Vol. 1, 2019. P. 186–191.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право