Феномен зловживання правом: «штучна правомірність» чи «прихована протиправність»?

Автор(и)

  • Я. Греца Доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.48

Ключові слова:

зловживання правом, недобросовісна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність, правова норма, правова прогалина, колізія

Анотація

У статті розкривається зміст та характер такого феномену, як зловживання правом. Наводяться думки науковців, які дають різну характеристику цьому явищу: як різновиду протиправної поведінки, як правомірне діяння або як самостійний тип правової поведінки. Дається критична оцінка позиції, яка заперечує існування феномену зловживання правом, адже попри його складний і суперечливий характер він не може ігноруватися як явище правової дійсності. Оцінюється позиція можливості характеристики зловживання правом як правомірного діяння, враховуючи, що при цьому в будь якому випадку відбувається посягання на права та свободи інших осіб. Аналізується різниця між категоріями «зловживання правом» та «правопорушення», з’ясовується, які правові наслідки може мати поведінка суб’єкта, яка містить ознаки зловживання правом, разом з тим не містить прямих порушень правових норм. Розглядаються механізми відмови у реалізації права, відмови у його захисті чи притягненні до юридичної відповідальності при зловживанні правом. Стверджується, що зловживання правом як прояв недобросовісної поведінки, може свідчити про прагнення суб’єкта порушити правову заборону чи уникнути виконання юридичного обов’язку. Така поведінка за своєю формою хоч і може виглядати правомірною за зовнішніми ознаками, однак реально може бути протиправною за своїм змістом. Виосновується, що діяння суб’єкта, які містять ознаки зловживання правом, попри «штучну правомірність», можуть бути предметом переоцінки та перекваліфікації і при наявності достатніх підстав можуть бути визнані протиправними. Наголошується на тому, що відповідна переоцінка не може здійснюватися свавільно, а виключно у порядку та спосіб, визначений законом, суб’єктом, наділеним такою компетенцією. Робиться висновок про необхідність різної правової оцінки і застосування різних правових наслідків у ситуації, коли, з однієї сторони зловживання правом здійснюється за умови належного правового регулювання за допомогою штучних схем, з метою обійти правові приписи, а з іншої – при наявності правових прогалин та колізій.

Посилання

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1998. 353 с.

Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико–правове дослідження. Ужгород: Ліра, 2011. 368 с.

Ларин В.В. К вопросу о противоправности злоупотребления правом. Право и политика. 2007. №3. С.26–30.

Сахно Д.С. Зловживання правом у податкових відносинах: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2019. 233 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. 4-те видання. К: Алерта, 2017. 528 с.

Конституція України. Затв. Законом України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30 (23.07.96). 141с.

Греца Я.В. Зміст, правові засоби та межі податкового планування: зарубіжний досвід та українська практика : монографія. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2020. 420 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право