Правове забезпечення бюджетного інвестування: напрями удосконалення

Автор(и)

  • О. Гетманець Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4826-5799

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.47

Ключові слова:

бюджет, бюджетне законодавство, інвестиції, державний інвестиційний проект, форми інвестування, ефективність інвестування

Анотація

Необхідність впровадження сучасних фінансових інструментів в розвиток економіки України потребує організації і правового забезпечення різних форм інвестиційної діяльності. Державна підтримка інвестиційної діяльності спирається на бюджетні інвестиції та здійснюється на підставі бюджетного законодавства, проте практика бюджетного інвестування свідчить про неузгодженості та суперечності в термінології, формах та інструментах правого регулювання інвестиційної діяльності. Уряд України визначив, що потужна інвестиційна діяльність в Україні потребує розгляду та впровадження сучасних нормативно-правових актів.

Наголошено на відсутності поняття «бюджеті інвестиції» у чинному законодавстві на суперечності у поглядах науковців на встановлення їх сутності, а також на неузгодженості в правовому механізмі їх впровадження. На підставі аналізу економічного стану ряду країн світу з різним рівнем валового продукту доводиться, що державні інвестиції за своєю сутністю є переважно продуктивними. Проте визнаним у наукових працях є факт, що у країнах з низьким рівнем доходу ефективне використання державних інвестицій є проблематичним. Встановлено, що бюджетні інвестиції мають особливу фінансово-правову природу, регулюються фінансово-правовими нормами та пропонується авторська дефініція. Означено риси бюджетних інвестицій, як потужного інструмента державного регулювання інвестиційної діяльності і визначено, що ефективність інвестування залежить від економічного обґрунтування бюджетного інвестування та правового забезпечення.

Доведено, що удосконалення державної інвестиційної діяльності можливо за рахунок використання сучасних фінансових інструментів, серед яких - бюджетне інвестування, що реалізується шляхом виділення коштів на пріоритетні цілі, за рахунок альтернативних джерел доходів бюджетів. Зазначено, що ефективність бюджетного інвестування залежить від чіткої адресності бюджетних коштів, достатнього їх обсягу, законом встановленої процедури та повноважень суб’єктів інвестування. Визначено, що впровадження бюджетного інвестування потребує внесення змін до Бюджетного кодексу України, зокрема ст. 2 «Визначення основних термінів». Пропонується залучити до інвестиційної діяльності органи місцевого самоврядування та громадськість.

Посилання

Попель Л.А. Бюджетні інвестиції як складова інвестицій реального сектору економіки. Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 2, T. 3. с. 205-208.

Слободянюк Н.О. та Чечет Е.А Бюджетні інвестиції в системі стратегічного розвитку національної економіки. Гроші, фінанси , кредит. Випуск III-IV (63-64), 2016. с. 270-280

Рожко О. Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм /Світ фінансів. 2013. № 4. с. 80-88.

Ватаманюк-Зелінська У.З. Підвищення ефективності бюджетного інвестування підприємницької діяльності в Україні. Інноваційна економіка. 2019. № 78. с. 85-91

Пантелєєв, В. П. Фінансова безпека державного бюджетного інвестування в Україні. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет; /редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. Том 28. № 1. С. 154-160.

Вакалюк В.А. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Економіка та управління національним господарством. 2017. Вип. 16. с. 122-126

Сайт Укрінформ від 14.05.2021 р. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3245792-zanerik-de-zagon- golova-predstavnictva-eib-v-ukraini.html

Lee C, Public investment. Encyclopedia Britannica. 9 Jan. 2019. Режим доступу: https://www.britannica. com/topic/public-investment. Accessed. 18 May. 2021

Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост. змінами відпов. N 5492-VI ( 5492-17 ) : за станом на 20 лист. 2012 / Верховна Рада України URL: http://www.rada.gov.ua/

Бюджетний кодекс України : 2456-У! від 08.07.2010. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572). Ред. від 01.01.2022

Бойчук Р.П. Форми, методи і інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності. Право та інноваційне суспільство. 2016. № 2 (7) . с. 9-17

Ліснічук О.А. Гавриш В.С. Активізація бюджетних інвестицій спрямованих на економічний розвиток України. Приазовський економічний вісник. 2018. № 6 (11) с. 460-464..

Державний бюджет України на 2021 рік. Бюджет можливостей для розвитку. Сайт Міністрства фінансів України. https://mof.gov.ua/uk/local-budget3

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право