Правова характеристика взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства

Автор(и)

  • М. Бліхар Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, Ukraine
  • І. Крикавська Кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.43

Ключові слова:

адміністративне право, правова характеристика, взаємодія, громадянське суспільство, правова держава, судова влада

Анотація

У статті обґрунтовується думка про те, що процес оцінювання судової влади посідає особливе місце в системі взаємодії держави та громадянського суспільства. Держава і громадянське суспільство, постійно взаємодіючи, являють собою своєрідну систему стримувань та противаг, яка дозволяє віднайти певний баланс, захистити людину від свавілля влади та сформувати якнайширше коло людей, для яких правомірна поведінка є усвідомленою необхідністю. І саме судова влада відіграє у цьому процесі ключову роль, оскільки сприяє захисту або відновленню порушених прав людини, інтересів держави виключно в межах правового поля. Однак і діяльність судової влади підлягає певному контролю з боку держави та громадянського суспільства, які взаємодіють між собою. Констатовано, що взаємодія суспільства і держави – це не тільки про вирішення проблем, а й процес їх зближення, об’єднання, відхід від сприйняття держави як контролюючого органу, який встановлює певні рамки, обмеження для суспільства загалом та окремої людини зокрема; вона наближає нас до розуміння держави як утворення, яке має на меті через гармонізацію суспільних відносин захистити людину. Така взаємодія є необхідною для забезпечення надання адекватної оцінки діяльності та ефективності функціонування даної гілки влади, а також з метою реалізації своїх прав і виконання обов’язків суб’єктами цієї взаємодії. Взаємодію, як процес обопільної діяльності двох або більше суб’єктів з метою досягнення певних наслідків, можна структурувати на такі елементи: суб’єкти взаємодії, об’єкт взаємодії, взаємні зв’язки між суб’єктами, зміни, викликані взаємодією суб’єктів. Обґрунтовано, що взаємодію держави та громадянського суспільства в процесі оцінювання судової влади можна розглядати як систему, яка виконує певні функції з метою досягнення своєї мети, характеризується наявністю взаємозв’язаних елементів, чітко визначеними формами взаємодії.

Посилання

Стрельченко О. Адміністративно-правова характеристика взаємодії Національної поліції України з громадськістю. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 10. С. 148–155. URL: http://pgp-journal.kiev. ua/archive/2020/10/26.pdf

Месюк М. П. Взаємодія інститутів влади та громадянського суспільства в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. Державне управління. 2018. С. 87–93. URL: http://www.investplan.com.ua/ pdf/8_2018/20.pdf

Програма «Нове правосуддя». Опитування стосовно довіри до судової гілки влади, суддівської незалежності та підзвітності, сприйняття корупції та готовності повідомляти про її прояви. URL: https:// newjustice.org.ua/uk/novini/rezultati-natsionalnih-opituvan-naselennya-ta-pravnikiv-yaki-ye-uchasnikami-sudovih- provadzhen-shhodo-doviri-do-sudovoyi-gilki-vladi-suddivskoyi-nezalezhnosti-j-pidzvitnosti-sprijnyattya-koruptsiyi-ta/

Кунєв Ю. Д., Дувінг В. О. Публічно-адміністративна діяльність – об’єкт адміністративно-правової науки. Правова позиція. 2019. № 4 (25). С. 40–48.

Фатхутдінов В. Г. Поняття суб’єктів, об’єктів та змісту адміністративно-правових відносин у сфері громадської безпеки. Держава та регіони. Серія: Право. 2018. № 1 (59). С. 127–132.

Дніпров О. Взаємодія органів виконавчої влади та громадських інституцій: адміністративно-правовий аспект. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 4. С. 138–143. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/ archive/2021/4/21.pdf

Кравцова З. С. Громадський контроль за здійсненням державної влади в Україні. Правові засади взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 листопада 2019 р.)/ Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. С. 142–146.

Указ Президента України Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право