Особливості соціального захисту військовослужбовців і працівників Служби безпеки України

Автор(и)

  • Б. Умаєв Аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.38

Ключові слова:

соціальний захист, грошове забезпечення, Служба безпеки України, реформування, працівники, військовослужбовці, держава

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей соціального захисту військовослужбовців і працівників Служби безпеки України, які є рівноправними громадянами держави й мають повний обсяг прав та свобод, визначених міжнародними правовими нормами та відповідними конституційними засадами. Наголошено на важливості соціального захисту працівників і військовослужбовців Служби безпеки України, які є особливою категорією працівників, що здійснюють свою трудову діяльність від імені держави та задля реалізації її функцій. Зазначено, що специфіка реалізації соціального захисту в СБУ зумовлена з одного боку підвищеною ризикованістю службової діяльності, і правовими обмеженнями, які негативно впливають на соціальний статус даної категорії працівників і роблять їх вразливими до певних соціальних подій, з іншого. Тому не викликає сумніву, що важливість цього виду діяльності для суспільства вимагає від держави прийняття додаткових зобов’язань щодо працівників СБУ, не обмежуючись загальними гарантіями підтримки життєзабезпечення особи на рівні, необхідному для її виживання. Крім того, соціальний захист даної категорії працівників повинен не тільки компенсувати важкі умови праці та обмеження їх прав, які випливають з умов проходження цього виду служби, а й стимулювати професійне зростання, мотивувати їх до виконання своїх завдань на високому професійному рівні, самовіддано й максимально ефективно. Тому належне державне фінансування заходів соціального захисту таких осіб забезпечить необхідну результативність їх діяльності. Зазначено, що одночасно з реформуванням Служби безпеки України, яке сьогодні триває, на порядку денному має стояти питання соціального захисту працівників, що мусить ґрунтуватися на наданні додаткових соціальних гарантій і прав та обумовлюватися специфікою й складністю професійної діяльності, наявністю великої кількості ризикових ситуацій. Оскільки забезпечення належного рівня соціального захисту працівників СБУ сприятиме формуванню в них упевненості в гідному житті як під час службової діяльності, так і після завершення робочого періоду.

Посилання

Рішення Конституційного Суду України від 20.12.2016 р. у справі № 1-38/2016. Вісник Конституційного Суду України. 2017. № 1. Ст. 5.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Яригіна Є. П. Місце і значення соціального забезпечення сімей з дітьми в системі права соціального захисту. Проблеми законності. 2011. Вип. 116. С. 80 86.

Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування. Київ : Відродження, 2009. 108 с.

Про Стратегію воєнної безпеки України : рішення РНБО від 25.03.2021 р. Офіційний вісник України. 2021. № 27. Ст. 1321.

Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 382.

Пашинський В. Й. Конституційно-правовий статус військовослужбовців в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2007. 21 с.

Заблоцька О. Ю. Отримання неправомірної вигоди як небезпечна форма корупції: проблемні аспекти. Наука і правоохорона. 2015. № 4. С. 150–153.

Норчук Ю., Доронін О. Актуальні питання розвитку соціального захисту військовослужбовців: з досвіду країн НАТО. Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. м. Київ, 23 квіт. 2021 р. / упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. Київ, 2021. С. 225–229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення