Правове регулювання та особливості застосування дистанційної роботи в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • О. Мельничук Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічно-правових дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4229-621X
  • М. Мельничук Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Вінницького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9196-8751
  • І. Павліченко Старший викладач кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2520-1250

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.37

Ключові слова:

праця, дистанційна робота, трудовий договір, воєнний стан, робочий час, час відпочинку

Анотація

У статті розкрито правове регулювання та особливості застосування дистанційної роботи в умовах воєнного стану. Визначено роль дистанційної роботи в цих надзвичайних умовах, її особливе значення для збереження трудових відносин та організації відносної безпеки праці.

Вказано на належне правове регулювання інституту дистанційної роботи на рівні КЗпП та інших законодавчих актів України, що забезпечує наявність легального визначення дистанційної роботи, порядку та умов її застосування, вимог щодо форми та змісту трудового договору тощо. Зазначено, що наявність типової форми трудового договору про дистанційну роботу свідчить, що сторони не мають права відступати від змісту трудового договору, але можуть конкретизувати його умови.

Виокремлено особливості дистанційної роботи, які визначені за такими критеріями: порядок застосування, робоче місце, обмеження у застосуванні, режим роботи, забезпечення засобами виробництва, обладнанням, програмно-технічними засобами, робочий час, гарантування часу відпочинку.

Обґрунтовано вплив правового режиму воєнного стану на внесення тимчасових змін в організацію трудових відносин, що позначилося і на порядку запровадження дистанційної роботи. Передусім, це стосується можливості її застосування за наказом (розпорядженням) роботодавця, без укладення письмового трудового договору та без повідомлення працівника про зміну істотних умов праці, як того вимагає законодавство в мирний час.

Вказано на трансформацію правового регулювання робочого часу та часу відпочинку працівника: змінено порядок встановлення часу початку та завершення роботи, наразі це право належить роботодавцеві; збільшено нормальну та скорочену тривалість робочого часу працівників; обмежено тривалість щорічної оплачуваної відпустки 24 календарними днями та надання окремих видів відпусток працівникам, залученим до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури; зупинено застосування норм окремих статей КЗпП, які регулюють робочий час та час відпочинку.

Посилання

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 р. № 2136-IX. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Середа О. Г. Деякі аспекти впровадження регулювання дистанційної роботи в сучасному законодавстві. Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Суми, 5–7 черв. 2014 р.). Суми : СумДУ, 2014. С. 245–248.

Про наукову і наукову технічну діяльність: Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. №3. Ст.25.

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. №322-VII. Відомості Верховної Ради. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30 березня 2020 р. №540-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2020. 18. Ст.123.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу: Закон України від 4 лютого 2021 р. № 1213-IX. Відомості Верховної Ради України. 2021. 20. Ст.178.

Про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 05 травня 2021 р. №913-21. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0886-21#Text

Мельничук О. Ф. Право на відключення (right to disconnect) в трудовому законодавстві України та зарубіжних країн. Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри. Збірник матеріалів І–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 10 грудня 2021 р.). Вінниця, 2022. С. 87-92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення