Інноваційні системи оплати праці в період економічної стагнації

Автор(и)

  • О. Луценко Кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9357-8546

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.35

Ключові слова:

оплата праці, системи оплати праці, тарифна система, безтарифні системи оплати праці, заробітна плата, інновація

Анотація

У статті аналізуються деякі безтарифні системи оплати праці, які є широко використовуваними у світовій практиці, а окремі з них вже поступово «входять» у правові реалії України.

Автор наголошує, що конкурентоспроможність системи оплати праці працівників повинна забезпечувати залучення робочої сили з високим рівнем професіоналізму та кваліфікації, що відповідає стратегії та тактиці діяльності організації, а особливо у період економічної стагнації.

У період економічної стагнації може використовуватися позитивний зарубіжний досвід впровадження різних систем оплати праці працівників. Для узгодження інтересів працівників та роботодавців останнім часом все частіше застосовуються інноваційні форми оплати праці, до яких належать безтарифні та гнучкі системи. Інноваційні системи оплати праці спрямовані на забезпечення працівників матеріальними стимулами, які найефективніше можуть бути задіяні під час впровадження інноваційних форм оплати праці працівників

Безтарифні системи оплати праці можна класифікувати залежно від вкладу працівників у кінцеві результати діяльності організації на такі види: 1) система плаваючих окладів; 2) експертна система оцінки результатів праці; 3) система оплати праці з використанням коефіцієнта вартості праці; 4) пайова система оплати праці; 5) ставка трудової винагороди; 6) система оплати праці на комісійній основі (PFP – «Pay-for-Performance»); 7) грошові виплати за виконання поставлених цілей (Management by Objectives); 8) універсальна ринкова система оцінки оплати праці.

Поширеними у зарубіжній практиці є системи оплати праці, які враховують трудові навички працівників, зокрема, SBP системи (skill-based pay systems). У світовій практиці також існують різні моделі оплати праці за виконану роботу з урахуванням трудових навичок, орієнтовані як на індивідуальні, так і на групові робочі місця та види робіт.

Посилання

Про Державний бюджет України на 2022 рік: Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX. Офіційний вісник України. 2021. № 98. Ст. 6344.

Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Дод. до № 50.

Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: пост. КМУ від 30.08.2002 р. № 1298. Офіційний вісник України. 2002. № 36. Ст. 1699.

Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1037. Офіційний вісник України. 2017 р., № 4. Ст. 141.

Костенькова Т. А. Организация стимулирования труда работников промышленных предприятий в условиях инновационного обновления экономики (на примере предприятий машиностроительного комплекса) : дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Воронеж. 2011. 202 с.

Ярышина В. Н. Инновационные трансформации оплаты труда в современной экономике: дис. канд. экон. наук: 08.00.05, Воронеж, 2014. 213 с.

Рішення Оболонського районного суду м. Києва від 24 березня 2011 р. справа № 2-649/11 URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/14584933 (дата звернення: 20.02.2022)

Рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 22 грудня 2021 р. справа № 712/10832/21 https:// reyestr.court.gov.ua/Review/102265705 (дата звернення: 20.02.2022)

Дашкова Е.С. Современные системы вознаграждения персонала : монография. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. 112 с.

Bereman N.A., Lengnice-Hall M.L. Compensation Decision Making (computer-based approach). The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, 1994. 116 p.

Федченко А.А. Качество трудовой жизни : учеб. пособие. Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2013. 261 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення