Право власності в умовах воєнного стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.31

Ключові слова:

цивільне право, воєнний стан, право власності, примусове відчуження, вилучення майна

Анотація

Статтю присвячено дослідженню права власності в умовах воєнного стану, визначенню понять «примусового відчуження майна» та «вилучення майна», розкрито їх характеристику.

Проведено аналіз сутності права власності в умовах воєнного стану, визначено як відбувається примусове відчуження та вилучення майна.

Встановлено, що під час дії воєнного стану передбачена можливість:

–примусового відчуження майна, тобто позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості;

–вилучення майна, тобто позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Важливим є те, що про примусове відчуження або вилучення майна складається акт.

Визначено, що у сучасній юридичній літературі немає чіткого наукового дослідження, яке б стосувалося проблематики права власності в умовах воєнного стану. Тому, потрібно більш чітко проаналізувати положення законодавства України про відносини власності, які існують в умовах воєнного стану. За результатами дослідження зроблено висновок, що в умовах воєнного стану може бути застосована виключно процедура примусового відчуження приватної власності та комунального майна з подальшою компенсацією вартості, а вилучення відбувається виключно за рахунок державного майна

та без відшкодування вартості такого майна.

Рішення про примусове відчуження майна може прийняти виключно військове командування з погодженням з органом місцевого самоврядування в залежності від проведення бойових дій на цій території.

Варто сказати про те, що поліція, сили Територіальної Оборони, окремі військові не можуть примусово, без відповідного рішення Військового командування, без належного документарного оформлення вилучити приватне майно громадян.

Посилання

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12. 05. 2015 р. № 389-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/389-19.

Конституція України від 28. 06. 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05. 2012 р. №4765-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4765-17.

Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право