Новації щодо правової охорони промислових зразків

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.29

Ключові слова:

реформа патентного законодавства, інтелектуальна власність, промислова власність, патент, свідоцтво, новація, заявка, НОІВ

Анотація

Стаття присвячена висвітленню актуальних питань правової охорони промислових зразків. Проаналізовано новації щодо правового режиму промислового зразка, запроваджені реформою патентного законодавства 2020 р.

Обґрунтовано, що реформа патентного законодавства, яка відбулася у 2020 р., суттєво змінила рівень правової охорони промислових зразків, наблизивши її до стандартів ЄС. Доведено, що виправданим є запровадження двох видів правової охорони промислових зразків: короткострокова для незареєстрованих, довгострокова для зареєстрованих. Встановлено, що обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається саме зображенням промислового зразка, внесеного до державного реєстру промислових зразків, а не переліком його суттєвих ознак. Встановлено, що для визначення обсягу правової охорони промислового зразка береться до уваги ступінь свободи автора. Визначено відмінності у здійсненні прав щодо зареєстрованого та незареєстрованого промислового зразка. Обґрунтовано, що права на промисловий зразок можуть бути визнані недійсними в судовому або позасудовому порядку. Встановлено, що позасудовий порядок визнання недійсними прав на промисловий зразок полягає у поданні будь-якою особа до Апеляційної палати НОІВ обґрунтованої заяви про визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково на підставі невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони. Доведено важливість позасудового порядку анулювання свідоцтва на промисловий зразок в рамках процедури «post grant opposition», яка є ефективним механізмом боротьби з патентним тролінгом (реєстрація як промислових зразків загальновідомих дизайнів виробів). Обґрунтовано, що поза увагою законодавця при здійсненні реформи патентного законодавства (2020) залишилися питання щодо особливостей використання зареєстрованих та незареєстрованих промислових зразків у цифровому середовищі, розвиток якого нерідко випереджає відповідне правове регулювання.

Посилання

Андрощук Г. Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози. Право та інноваційне суспільство. 2013. № 1. С. 70–88.

Давид Л. Особливості виникнення суб’єктивних цивільних прав на патент на промисловий зразок. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. 2014. № 25. С. 62-65.

Інтелектуальне право України. За ред. О. Яворської. 2016. Тернопіль. Підручники і посібники. 609 с.

Капіца Ю., Воробйов В. Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі. Університетські наукові записки. 2005. № 4. С. 73-77.

Тарасенко Л. Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) і промислові зразки. Вроцлавсько-Львівський юридичний вісник. 2016. № 7. 247-257.

Ульянова Г. Реалізація права інтелектуальної власності на промисловий зразок. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 1. С. 189-194.

Шишка Р. Протидія патентному тролінгу в Україні. Часопис цивілістики. 2017. № 23. С. 73-77.

Якубівський І. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Часопис цивілістики. 2015. № 18. С. 223-228.

Дорошенко О., Работягова Л. Новий інститут права інтелектуальної власності в Україні - незареєстрований промисловий зразок. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 4. С. 42-51.

Дорошенко О., Работягова Л. Деякі аспекти встановлення відповідності промислового зразка критеріям охороноздатності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 1. С. 27-38.

Капіца Ю. Незареєстрований промисловий зразок: особливості захисту прав в Європейському Союзі та проблеми тролінгу в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 5. С. 60-71.

Кириленко A. Законодавство ЄС у сфері промислових зразків: теоретично-практичний коментар. 2021. 91 с. ISBN: 978-84-09-28480-1.

Самоловова Н. Незареєстрований промисловий зразок в індустрії моди. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 3. С. 11-18.

Жихарев О. Особливості дослідження експертом промислових зразків з урахуванням змін до законодавства. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 4. С. 32-41.

Укрпатент: статистика. 2022. URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/statistics (дата звернення 28.03.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право