Ринок праці і зайнятість молоді в Україні в контексті євроінтеграційного розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.27

Ключові слова:

держава, роботодавець, молодь, зайнятість, працевлаштування, ринок праці

Анотація

Стаття присвячена одній із актуальних проблем сучасного ринку праці – працевлаштуванню молоді. Зазначено, що сьогодні основними причинами молодіжного безробіття є невідповідність обсягів та напрямів професійного навчання потребам економіки та ринку праці, недостатній рівень якості професійної підготовки, незадовільні умови праці, які пропонуються молоді роботодавцями на конкретних робочих місцях. Усе це вимагає негайних системних трансформацій, як економічних, так і соціальних. Оскільки, молодь – це складова робочої сили, додатковий потенціал, що невдовзі може істотно вплинути на поліпшення економічного та соціального стану громади та відродження національно-духовного надбання українського народу. Молодь має доволі суттєві переваги порівняно з іншими віковими категоріями працездатного населення, оскільки у неї більш тривалий період працездатності, кращі показники фізичного здоров’я та витривалості, високий загальноосвітній рівень, більша професійна та міграційна мобільність. Зроблено висновок, що за сучасних умов необхідно активізувати процес підтримки бізнесових ініціатив молоді, заохочувати її до активного пошуку роботи й отримання професії, що користується попитом на ринку праці; розробляти та впроваджувати проекти, орієнтовані на фінансування активних заходів сприяння зайнятості серед молоді; проводити дослідження з метою визначення спеціальностей, професійних навиків та рівня кваліфікації, якими повинні володіти випускники; включити до освітніх програм обов’язкове стажування студентів; розробити механізм пропагування серед юнаків і дівчат роботи за сумісництвом у вільний від навчання час та організацію експериментальних підприємств у вишах і професійно-технічних навчальних закладах; запровадити програму «гарантії роботи для молоді», яка передбачала б, що не пізніше ніж через, приміром три місяці, після закінчення навчання кожен повинен одержати місце роботи; організовувати зустрічі з працедавцями та колишніми безробітними, котрі успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес.

Посилання

Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24. Ст. 243.

Легкий В. І. Поняття і особливості категорії «зайнятість» в умовах трансформації економіки. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 142-146.

Кравчук Л. М. Особливості регулювання зайнятості населення в регіоні: дис. … канд. економ. наук :

00.07. Львів, 2009. 212 с.

Шабанов Р. І. Концептуальні засади соціального захисту від безробіття : моногр. Харків : ХНАДУ, 2015. 360 с.

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право. Т. 11 : Трудове право / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. 776 с.

McQuaid R. W., Lindsay C. The Concept of Employability. Urban Studies, 42(2), 197-219.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право